E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentské práce

Práce studentů vytvořené ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie
Topocontrol
Nástroj TOPOCONTROL slouží k topologické kontrole dat územních plánů zpracovaných na základě Minimálního standardu pro zpracování územních plánů v GIS, tzv. MINISU. Byl vytvořen v jazyce Python v rámci bakalářské práce Martina Kučery z roku 2011 na téma "Topologická kontrola vybraného datového modelu pomocí ModelBuilderu a Pythonu". Přiložen je také jednoduchý uživatelský manuál.

Akce dokumentů