E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie nabízí v rámci programu Erasmus+ pro školní rok 2023/2024  studijní pobyty a popř. stáže na následujících univerzitách:

Univerzita v Aalborgu, Katedra plánování a rozvoje (http://www.en.aau.dk/, http://www.en.plan.aau.dk/)

 • 2 studenti, 6 měsíců/student

Technická univerzita ve Vídni, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.geo.tuwien.ac.at/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Salzburgu, Katedra geoinformatiky (http://zgis.at)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Humboltova univerzita v Berlíně, Katedra geografie (https://www.geographie.hu-berlin.de/en/geography_department)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bonnu, Katedra geografie (https://www.geographie.uni-bonn.de, Application guide, Erasmus_Bonn)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Univerzita v Maynoothu (https://www.maynoothuniversity.ie)

 • 1 student, 5 měsíců/student

Varšavská univerzita, Katedra geoinformatiky, kartografie a DPZ (http://geoinformatics.uw.edu.pl/about-us/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Technická univerzita ve Varšavě, Fakulta geodézie a kartografie (https://www.gik.pw.edu.pl/gik_en)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Aristotelova universita v Soluni, Sekce geologie (http://www.geo.auth.gr/index_en.htm)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Lublani, Fakulta stavební a geodézie (https://www.en.fgg.uni-lj.si/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita Porto, Fakulta humanitních studií (http://www.letras.up.pt, https://sigarra.up.pt/icbas/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=2476)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, Vila REal, Portugalsko (https://www.utad.pt/en/)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Bulharská akademie věd (Space Research and Technology Institute - http://www.space.bas.bg)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Polytechnická univerzita ve Valencii, Sekce geodézie,  kartografie a topografie (http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/falumno/1153700normalc.html)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Univerzita v Bělehradu, Katedra geodézie a geoinformatiky (https://www.grf.bg.ac.rs/fakultet/ka/e?kid=5)

 • 2 studenti, 5 měsíců/student

Na univerzitní úrovni  je navíc podepsána společná smlouva s Univerity of Heidelberg, Sorbonne Univeristy a University of Warszaw. V rámci sekce je možno pro všechny obory využít kapacitu 4 studenti/20 měsíců na každé ze třech univerzit. Administrativně výběrové řízení zajišťuje katedra fyzické geografie a geoekologie. Požadavky k tomuto výběrovému řízení naleznete na stránkách KFGG.

 

Přečtěte si pozorně Informace pro studenty PřF UK vyjíždějící na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+.

Zájemci o studijní pobyt na partnerských pracovištích KAGIK zašlou na e-mailovou adresu marketa.potuckova@natur.cuni.cz žádost obsahující:

 • motivační dopis (stránka A4 v angličtině), 
 • strukturovaný životopis se zaměřením na studium,
 • přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium (výpis studijních výsledků ze SIS),
 • je-li to relevantní, pak informaci o témmatu a stupeň rozpracovanosti bakalářské/magisterské/disertační práce s doporučením školitele,
 • potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a
 • studijní plán včetně informací o zahraničních předmětech a formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3 Studijní plán ). 

Termín odevzdání podkladů pro jarní kolo výběrového řízení pro studijní pobyty a stáže programu Erasmus+ vypisované katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie v akademickém roce 2023/2024 je 7.3.2023 16:00

Výběrové řízení se uskuteční 9.3.2023 ve 14:00  v zasedací místnosti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 2. patro, č. 218. V případě, že se uchazeč nemůžete výběrového řízení z vážných důvodů zůčastnit, je nutno tento fakt předem oznámit e-mailem. Náhradní termím výběrového řízení bude oznámen individuálně.

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

Dotazy prosím směřujte na marketa.potuckova@natur.cuni.cz

 

Erasmus_obr

Akce dokumentů