E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava 3D modelů

Srdečně vás zveme na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup volný.

KDY: od 11. listopadu 2019 do 29. února 2020
KDE: předsálí  Mapové sbírky,  2. patro, Albertov 6, Praha 2
WEB: http://web.natur.cuni.cz/gis/3d

Příkladem jsou 3D modely rizikových skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří, které byly vytvořeny na základě přesného zaměření pomocí dronu, laserovým skenerem a dalšími fotogrammetrickými a geodetickými metodami. Vytvořené prostorové modely umožní získat lepší představu o geologických rizicích v lokalitě.

V roce 1920 byla založena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Při příležitosti 100. výročí této události byl vytvořen 3D model Albertova, a to ve třech různých časových období.

V rámci zpřístupňování starých kartografických děl široké veřejnosti je prováděna jejich digitalizace. Příkladem je 3D model starého glóbu Neuester Erd-Globus, který je součástí archivu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK.

Katedra je zapojena do projektů, které řeší problematiku 3D modelování zaniklých krajin a míst. Česká krajina se v minulosti na mnoha místech změnila k nepoznání. Významné změny zaznamenala po skončení druhé světové války v důsledku převratných poválečných událostí. V průběhu několika let byly vysídleny stovky pohraničních obcí a mnohé z nich byly zcela zbořeny. Jak se podařilo vybrané lokality zrekonstruovat, si můžete prohlédnout na 3D modelech zaniklé obce Jablonec a pracovního tábora Rovnost na Jáchymovsku. Návštěvníci výstavy se také mohou vydat na cestu časem při prohlídce zrekonstruovaného středověkého Ostrovského kláštera.

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu a někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem. Ukázky modelů v pohybu jsou v rámci výstavy promítány na obrazovce. Návštěvníci si mohou prohlédnout například animaci interiéru přízemí Přírodovědecké fakulty, zaniklé obce Jablonec, středověkého Ostrovského kláštera a další.

Součástí výstavy je rovněž papírový model budovy Přírodovědecké fakulty, polyedrické glóby a zaniklý Ostrovský klášter vytištěný na 3D tiskárně.

WEB: http://web.natur.cuni.cz/gis/3d

 

 

Další informace o výstavě zde.

Kontakty na autory výstavy:

Ing. Miroslav Čábelka (cabelka@natur.cuni.cz), 221 951 406
Ing. Eva Štefanová, Ph.D (stefano1@natur.cuni.cz), 221 951 406

Publikováno: Čtvrtek 14.11.2019 14:20

Akce dokumentů