E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch naší studentky v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci

Bc. Daniela Valchářová se svojí bakalářskou prací Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne, obhájenou na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie, obsadila v celostátním kole soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci 2. místo. Gratulujeme!

Soutěž pořádala Česká geografická společnost a konala se 17. 10. 2019 v rámci 27. středoevropské geografické konference v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity.

Publikováno: Čtvrtek 24.10.2019 13:20

Akce dokumentů