E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našeho studenta v soutěži GISáček 2024

V minulém týdnu se 3 naši studenti Josef Zátka, Rostislav Berka a Adam Kulich zúčastnili soutěže GISáček na VŠB-TUO Ostrava. Josef Zátka se se svou prací „Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov“ umístil na 1. místě v bakalářské kategorii. Gratulujeme!

Svou práci popsal takto: "Bakalářská práce navrhuje a implementuje 5 časoprostorových analýz dat o poloze vozidel MHD. Procesy jsou automatizovány prostřednictvím skriptů psaných v jazyce Python za využití knihovny ArcPy a aplikovány na data ze sítě MHD v Mostě a Litvínově díky spolupráci s Magistrátem města Most. Výsledkem práce je mimo samotných skriptů také množství automaticky generovaných map, tabulek a grafů."

Gratulujeme Josefovi a jeho školiteli RNDr. Jakubovi Lysákovi, PhD. Všem třem studentům děkujeme za reprezentaci katedry a přejeme mnoho úspěchu do budoucna!

 

Může jít o obrázek ‎3 lidé, hoboj a ‎text, kde se píše ‎かい H VŠB TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEDLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEDINFORMATIKY ARCDATA esri TAHRDL "! HRDL GISáceh 1.misto Jea Kakkn T-M BK م hoiaoa® cotnota 000 PIASPIN GISácek 2024 3.mistn bárkarypa poaAe hednota 3000 Ke GiSácok 2.inisto 2024 Danony hodmoti POURIE 000 KE 250 ne zame ová dat ly é snim avigace mapov‎‎‎

Může jít o obrázek 3 lidé a text

Publikováno: Úterý 28.05.2024 20:00

Akce dokumentů