E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našeho studenta v soutěži

V soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie, SVP 2018, pořádané tradičně Českou geografickou společností, získal Bc. Juraj Považan, student oboru Geografie a kartografie, druhé místo. Blahopřejeme!

Tématem jeho bakalářské práce byla analýza kartografických zobrazení atlasových map planisféry vyhotovených v 17. století.

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda tato kartografická díla mají nějaký geometrický základ, jaká kartografická zobrazení byla při jejich tvorbě použita, odhadnout hodnoty matematických parametrů definující tato zobrazení a tyto poznatky zobecnit.

Výsledky práce jsou přínosné pro zpřesnění georeference starých map v současných souřadnicových systémech, umožňují eliminovat vlivy geometrických zkreslení, či analyzovat obsahové prvky map s vysokou přesností.

Vedoucím práce byl doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., z katedry aplikované geoinformatiky a 
kartografie

Přiložený soubor: Diplom-Považan.pdf
Publikováno: Neděle 30.09.2018 10:00

Akce dokumentů