E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra aplikované geoinformatiky a kartografie partner projektu TEMAP

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Mapová sbírka UK a Ústav výpočetní techniky UK v Praze jsou partneři projektu TEMAP.

TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI.

Příjemcem projektu je Moravská zemská knihovna v Brně, partnery v projektu jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze řeší v rámci projektu např.:

  • Vývoj software pro správu, vyhledávaní, publikaci a on-line prezentaci kartografických dokumentů ve formě webové aplikace
  • Kartografické anylýzy
  • Detekce kartografického zobrazení a odhadnutí jeho parametrů z mapy
  • Tvorba e-learningového kurz s názvem: Staré mapy - digitalizace, katalogizace, analýzy
  • Zapojení do projektu www.staremapy.cz
  • Georeferencování starých map
  • Principy katalogizace starých map
  • Technologie digitalizace starých map
  • Více info na http://web.natur.cuni.cz/gis/temap

 

 

Publikováno: Úterý 13.01.2015 14:35

Akce dokumentů