E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byla i Tereza Kadeřábková, obhajující svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Slavnostní předávání zahájil rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. „Ocenění studentů patří k významným událostem na Univerzitě Karlově a jsem moc rád, že se tu po několika měsících můžeme opět setkat,“ řekl v úvodu. Všem oceněným poblahopřál a popřál mnoho úspěchů při dalším studiu či v pracovní kariéře. „Poděkování patří i školitelům, spolupracovníkům v laboratořích a dalším kolegům a vyučujícím, kteří se na úspěchu dnešních oceněných podíleli,“ dodal.

Laureáti ocenění ve společnosti rektora UK prof. Tomáše Zimy a prorektorek prof. Radky Wildové

a prof. Mileny Králíčkové. Foto: René Volfík 

Cenu prof. RNDr. J. Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržela studentka oboru geografie a kartografie Bc. Tereza Kadeřábková. Svou bakalářskou práci s názvem "Identifikace potenciálně vhodných habitatů pro výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus) s využitím dálkového průzkumu Země" obhajovala na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie pod vedením doc. RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D.

Ceny jsou udělovány studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Předávání cen na fakultním webu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/univerzita-karlova-ocenila-nejlepsi-studenty-a-absolventy-nekolik-i-z-nasi-fakulty

 

Publikováno: Středa 10.06.2020 14:00

Akce dokumentů