E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚčast na semináři Kartografická výročí 2019

Dne 9. 10. 2019 se v Moravském zemském archivu v Brně - Bohunicích uskutečnil seminář s názvem Kartografická výročí 2019, kde Mapová sbírka ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinfomatiky a kartografie Univerzity Karlovy uspořádaly odpoledni blok semináře. Seminář byl věnován kartografickým výročím 2019. Kromě P. Fabricia, kterého prezentovali zástupci PřF MUNI, zde byla prezentována Fabriciova mapa Království českého z roku 1619 a její deriváty.

Semináře se za Přírodovědeckou fakultu UK  zúčastnila ředitelka Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná (s příspěvkem ,,Aretinova mapa Českého království z roku 1619") a Mgr. Josef Paták (s příspěvkem ,,Dlouhý stín Aretinovy mapy: odvozeniny mapy Čech Pavla Aretina z Ehrenfeldu ve fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy") a Ing. Miroslav Čábelka (Kartografické aspekty Aretinovy mapy Čech).

Program události a fotografie si můžete prohlédnout níže.

Ing. Miroslav Čábelka
Ing. Miroslav Čábelka
PhDr. et Mgr. Eva Novotná
Mgr. Josef Paták

 

Přiložený soubor: PROGRAM_KV 2019.pdf
Publikováno: Pátek 11.10.2019 13:55

Akce dokumentů