E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti předmětu Dějiny světové kartografie v mapových sbírkách

V rámci předmětu Dějiny světové kartografie absolvovali studenti v letním semestru 2024 tři exkurze. Dvakrát navštívili Mapovou sbírku PřF UK a jednou Ústřední archiv zeměměřictví a katastru ČÚZK.

Studenti si v rámci exkurzí mohli prohlédnout unikátní historický interiér Mapové sbírky, pracoviště Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a samozřejmě staré mapy, atlasy nebo glóby. Odborný výklad zajišťoval odborný personál obou pracovišť.

Mapová sbírka PřF UK
je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti .

Sbírka obsahuje  kolem 130 000 map, 3 337 velkoformátových atlasů a 150 glóbů. Přibližně polovinu této sbírky tvoří staré tisky. Svým rozsahem i obsahem je unikátní univerzitní sbírkou v celé Střední Evropě.

V elektronickém katalogu je více než 66 800 bibliografických záznamů (stav k 26. 7. 2023). 65 000 digitalizovaných map z projektu TEMAP je dostupných z Digitálního univerzitního repozitáře (nyní z Digitalizace Univerzity Karlovy) a zejména z Digitální mapové sbírky.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Je veřejným specializovaným archivem. Hlavní náplní jeho činnosti je přejímání a evidence archiválií oborů geodézie, kartografie a katastr, jejich následné archivní zpracování, systematická digitalizace skenováním a jejich zpřístupňování veřejnosti. Je organizační součástí Zeměměřického úřadu a je digitálně zpřístupněn.

Fotografie z exkurzí: https://photos.app.goo.gl/AsrifN8DuHCqnBU56.

 

Publikováno: Úterý 21.05.2024 18:45

Akce dokumentů