E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozpis SZMZ obrou Kartografie a geoinformatika dne 19. 9. 2012

Středa 19.9.2012 od 9,00 hod. v učebně Z1.

Obhajoby diplomových prací

09,00 -    09,30      Peter Petr

09,30 -  10,00        Hladíková Lenka

10,00 -  10,30        Pomahačová Michaela

10,30 -  11,00        Musilová Romana

11,00 -  11,30        Indrová Magdalena


HODNOCENÍ


SZZ  –  ústní část zkoušky

13,00  - 13,30       Peter Petr

13,30  -  14,00        Hladíková Lenka

14,30  -  15,00         Pomahačová Michaela

15,00  -  15,30        Musilová Roman

15,30  -  16,00        Indrová Magdalena


HODNOCENÍ

Komise:
předseda:          Doc. Ing Jan Kolář, CSc.
členové:
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
RNDr.  Přemysl Štych, Ph.D.
Ing. Miroslav Čábelka

Publikováno: Středa 12.09.2012 12:30

Akce dokumentů