E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozpis SZMZ oboru Kartografie a geoinformatika dne 5. 6. 2012

Úterý 5.6.2012 od 9:00 hod. v Pravé rýsovně

Obhajoby diplomových prací a ústní část SZMZ

9:00 – 10:15 hod.     Bačo Antonín (Obecný postup tvorby geoinformačního systému fakulty: Interaktivní plán budov PřF UK )
10:15 – 11:30 hod.  Pancová Iveta (Generalizace digitálního modelu terénu založeného na TIN) 
11:30 – 12:45 hod.   Skalický Filip (Metoda radiometrické korekce smile efektu u hyperspektrálních dat) 

12:45 hod. hodnocení


Předseda komise: Doc. Ing Jan Kolář, CSc.


Členové komise:

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 17.05.2012 13:45

Akce dokumentů