E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozpis SZMZ oboru Geoinformatika a kartografie, 21. 9. 2011

ROZPIS SZMZ OBORU KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

Středa 21. 9. 2011 od 9,00 hod v Z1

Obhajoby diplomových prací

  9,00 – 9,30  Buřičová Michaela (Stanovení obsahu ligninu a rozpustných fenolických látek v jehlicích Smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat)
   9,30 - 10,00 Zachová Kateřina (Určení množství chlorofylu v porostech břízy bělokoré a borovice lesní s využitím hyperspektrálních dat)
10,00 - 10,30 Horňáková Markéta (Automatická extrakce budov a zpevněných  ploch z dat velmi vysokého rozlišení suburbánní zóně Prahy)
10,30 - 11,00 Opat Lukáš (Určování druhů oblačnosti z družicových radiometrických měření)

HODNOCENÍ

SZZ – ústní část zkoušky

13,00 – 13,30 Buřičová Michaela
13,30 - 14,00 Zachová Kateřina
14,30 - 15,00 Horňáková Markéta
15,00 - 15,30 Opat Lukáš

HODNOCENÍ


Komise :

předseda Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 

členové

Doc. Ing Jan Kolář, CSc.
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Publikováno: Pátek 16.09.2011 09:30

Akce dokumentů