E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozpis SZMZ oboru Geoinformatika a kartografie, 20. 9.2011

ROZPIS SZMZ OBORU KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

Úterý 20. 9. 2011 od 9,00 hod v Z1

Obhajoby diplomových prací

  9,00 – 9,30   Jaroš Jakub (Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování)  
  9,30 - 10,00  Loukotka Tomáš (Modely veřejné hromadné dopravy v prostředí  GIS)  
10,00 - 10,30  Neckář Petr (Vývoj kartografických vyjadřovacích prostředků pro znázorňování hradů a zámků na starých mapách Čech)
10,30 - 11,00  Skokanová Eliška (Hodnocení změn pokryvu Země pomocí objektových detekcí)
11,00 - 11,30  Hájek Filip ( Metodika zpracování dat pro vizualizaci FM objektů v GIS)  

HODNOCENÍ

SZZ – ústní část zkoušky

13,00 - 13,30 Jaroš Jakub
13,30 - 14,00 Loukotka Tomáš
14,30 - 15,00 Neckář Petr
15,00 - 15,30 Skokanová Eliška
15,30 - 16,00 Hájek Filip

HODNOCENÍ

Komise :

předseda Doc. Ing Jan Kolář, CSc.

členové  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 
               Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
               RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
               RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
               Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc

Publikováno: Pátek 16.09.2011 09:20

Akce dokumentů