E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodzimní kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v LS 2022

Vzhledem k dostatečnému množství nevyčerpaných finančních prostředku na studentské výjezdy v rámci programu ERASMUS+ je otevřeno dodatečné (podzimní) kolo výběrových řízení.

Seznam partnerských pracovišť, s nimiž má katedra smlouvu, naleznete na stránce Erasmus+ katedry.

Zájemci o studijní pobyt zašlou do 13.9. 2021 17:00 na e-mailovou adresu marketa.potuckova@natur.cuni.cz žádost obsahující:

  • motivační dopis (stránka A4 v angličtině), 
  • strukturovaný životopis se zaměřením na studium,
  • přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium,
  • téma a stupeň rozpracovanosti bakalářské/magisterské/disertační práce s doporučením školitele,
  • potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a
  • formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3, odrážka Studijní plán). 

Výběrové řízení proběhne 15.9. (čas bude zájemcům upřesněn e-mailem).

Publikováno: Středa 01.09.2021 22:30

Akce dokumentů