E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie

Právě byl spuštěn nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie. Tým působící na PřF UK je interdisciplinární a skládá se ze dvou úzce spolupracujících výzkumných skupin - výzkumné skupiny katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (skupina Geoinformatika) a výzkumná skupina katedry. experimentální biologie rostlin (skupina biologie).

Obrazová spektroskopie je zájmovou oblastí skupiny Geoinformatika. Pomocí UAV získáváme multispektrální, hyperspektrální a LiDAR data v terénu, analyzujeme obrazová data z různých platforem (UAV, satelity, letadla) pomocí různých technik zpracování obrazu.

Obě skupiny spolupracují a mají výzkumné zájmy v oblasti laboratorní spektroskopie. Laboratoře Ekofyziologie skupiny Biologie umožňuje používat pro studium vegetace biochemické / biofyzikální metody. Tímto způsobem lze získat základní vstupy pro hodnocení fyziologického stavu vegetace, které je důležitou součástí našeho výzkumu. Nepostradatelnou součástí našeho týmu jsou studenti na všech bakalářských, magisterských a doktorských úrovních. Obě skupiny společně se studenty pracují na několika výzkumných projektech.

Zaměřujeme se hlavně na výzkum a aplikace spektroskopie v přírodních ekosystémech (reliktní arkticko-alpská tundra, pastviny, lesy), ale také v zemědělství a městském prostředí s využitím multispektrálních a hyperspektrálních dat z různých zařízení (laboratorní spektroradiometry, multispektrální a hyperspektrální kamery, LiDAR a termální senzory) a platformy (UAV, satelity, letadla).

Web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie:

http://tilspec.cz

 

 

 

Externí URL: http://tilspec.cz
Publikováno: Pondělí 01.02.2021 14:05

Akce dokumentů