E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNově akreditovaný magisterský obor Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bude od zimního semestru 2021 zahájena výuka nově akreditovaného magisterského oboru s názvem Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země. V programu bude vymezen větší prostor pro obor dálkový průzkumu Země. Velká pozornost byla rovněž věnována aktualizaci a modernizaci výuky předmětů v oborech geoinformatika a kartografie.

Nově koncipovaný studijní program seznámí studenty se soudobými pokročilými metodami sběru, ukládání, zpracování a vizualizace prostorových dat. Má široký záběr v oboru kartografie (zahrnuje např. předměty: digitální, matematická kartografie, historická kartografie, produkce kartografických děl), GIS (předměty: open source GIS, geoinformatika, interpolace prostorových dat, prostorové databáze, programování pro GIS, 3D modeling and geovisualization) a dálkového průzkumu Země (předměty: pokročilé metody zpracování obrazových dat DPZ I a II, obrazová a laboratorní spektroskopie, zpracování radarových a LiDARových dat, klasifikace a extrakce 3D objektů, letecká fotogrammetrie, navigační satelitní systémy, dálkový průzkum planet).

 

Navigační satelitní systémy – práce s geodetickým GPS přijímačem.

Výuku zajišťuje Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Studentům jsou k dispozici nejmodernější technologie a přístroje pro získávání dat DPZ (drony a kamery), laboratorní spektroskopii (sperktroradiometry, přístroje pro analýzu zdravotního stavu vegetace), kartografii a geodézii (přesné GPS přijímače, totální stanice, laserové skenery). Pracovníci katedry řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se studenti mohou osobně zapojit. Dostanou tak příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky.

Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy pro úspěšné profesní uplatnění jak ve státní, tak i soukromé sféře, případně ve výzkumu v oblasti geověd.

Termín podání přihlášek
pro akademický rok 2021/2022 je do 28. 2. 2021

 

Více informací zde:

https://prirodovedcem.cz/magisterske-studium/geografie/geoinformatika-kartografie-a-dalkovy-pruzkum-zeme

https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie

Publikováno: Čtvrtek 18.02.2021 10:55

Akce dokumentů