E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNoc vědců: Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků

V letošním roce se zapojila výzkumná skupina EO4Landscape (pod vedením doc. Přemysla Štycha) do programu Noci vědců se svým příspěvkem "Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků". V rámci příspěvku jsou představeny soudobé možnosti geoinformačních systémů. Příspěvek se zaměřuje na 3D modelace zaniklých území (středověkého Ostrovského kláštera nebo Lipnem zatopené Dolní Vltavice), dále na možnosti dálkového průzkumu Země (DPZ) pro pozorování globálních problémů (deforestace, desertifikace, úbytků ledovců nebo masivního rozrůstání měst), případně na využití DPZ pro pozorování potenciálních míst k reintrodukci koně Převalského do volné přírody v Mongolsku nebo i na soudobé problémy lesních disturbancí ve střední Evropě.

Ukážeme vám, jak s námi díky soudobým technologiím geoinformačních systémů můžete cestovat časem. Zpracování různých typů dat dálkového průzkumu Země umožňuje nejen zrekonstruovat objekty zaniklé v minulosti, ale také mapovat a kvantifikovat změny v krajině.

Prozkoumáme, jak pozorovat kůrovcové kalamity, vyhledávat vhodná místa pro pěstování plodin v Etiopii nebo příhodná místa pro reintrodukci koně Převalského v Mongolsku. Během naší exkurze navštívíme pomocí virtuální prohlídky i zaniklý středověký Ostrovský klášter či zaniklou obce Dolní Vltavice. Pojďte s námi vyzkoušet putování v čase do různých koutů naší planety. Připravila výzkumná skupina EO4LandscapeKatedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK.

Vedoucí výzkumné skupiny: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Autoři: Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.; Mgr. Daniel Paluba; Mgr. Jan Svoboda 

Spolupracovníci: Mgr. Tomáš Palatý; Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.; Ing. Eva Štefanová, Ph.D.; Mgr. Natalia Kobliuk; Mgr. Pavlo Kryshenyk; RNDr. Pavel Švec, Ph.D.; Mgr. Radovan Hladký; Bc. Daniela Valchářová; Bc. Gabriela Pinlová; Bc. Samo Rusnák

 

Odkaz na Noc vědců: 

https://www.prirodovedci.cz/geograf/clanky/noc-vedcu-navrat-do-minulosti-s-pomoci-geoinformatiku

 

 

Publikováno: Pátek 27.11.2020 13:00

Akce dokumentů