E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNejnovější trendy ve výzkumu Land Use/Land Cover byly prezentovány na konferenci v ESA

Minulý týden 14.-16. 3. 2017 se konala ve středisku ESA/ESRIN v Římě významná mezinárodní konference prezentující nejnovější výzkumné a technologické trendy výzkumu Land Use/Land Cover pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ).

Na konferenci byly představeny dosažené pokroky družicového průzkumu se zaměřením na družice mise Sentinel. Tyto družice patří mezi nejmodernější technologie DPZ a jejich datové výstupy jsou volně k dispozici v rámci programu Copernicus (www.copernicus.eu, http://copernicus.gov.cz/). 

Během konference byly prezentovány nejvýznamnější výzkumné projekty a datové služby poskytující údaje o stavu a změnách využití krajiny, diskutován byl obsah a informační potenciál dostupných Land Use/Land Cover databází (jako např. CORINE Land Cover, GLC-2000, GlobCover, GlobeLand30 či CCI Land Cover). Stranou zájmu nezůstala ani problematika aplikací datových výstupů Land Use/Land Cover v modelování změn a predikcí klimatu.

Na konferenci prezentovali výzkumné výsledky dva členové naší katedry. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. prezentovala výsledky týmu projektu GAUK zaměřeného na hodnocení vegetace v krkonošské tundře (viz například publikace Classificatin of vegetation above the tree line in the Krkonoše Mts. National Park using Remote sensing multispectral data AUC Geographica nebo  Classification of Tundra Vegetation in the Krkonoše Mts. National Park Using APEX, AISA Dual and Sentinel-2A Data v European Journal of Remote Sensing) a  dále výstup společné validační aktivity zaměřené na vybrané land cover produkty (CORINE Land Cover 2012 a GlobeLand30) v rámci mezinárodní skupiny SCERIN (http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/net-SEERIN.html). RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. prezentoval výsledky srovnání změn krajiny, které se odehrály v Praze a Bratislavě v letech 2006-2012. Výsledky tohoto mezinárodního výzkumu byly  publikovány v prestižním časopise Land Use Policy (http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.022).

 

Publikováno: Úterý 21.03.2017 11:25

Akce dokumentů