E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMapa roku 2019: úspěch našeho studenta

Diplomová práce Otomara Gottsteina "Generalizace zástavby s využitím typifikace" obhájená na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie vyhrála v soutěži Mapa roku 2019. Gratulujeme!

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 22. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise na svém červnovém zasedání zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2019 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. 

O titul Mapa roku 2019 bojovalo celkem 92 produktů, které do soutěže přihlásilo 18 producentů z celé České republiky, a 18 autorů studentských prací z pěti vysokých škol.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací se stala vítěznou diplomová práce: Generalizace zástavby s využitím typifikace, jejímž autorem je Otomar Gottstein. Práce byla obhájena na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v roce v roce 2019.  Vedoucím práce byl doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Diplomová práce se zabývala tématem kartografické generalizace. Hlavním cílem této práce bylo navrhnout novou metodu generalizace zástavby s využitím techniky typifikace pro oblasti s menší koncentrací zástavby (vesnická či horská zástavba). Navržená metoda byla koncipována pro mapy velkých měřítek (1 : 25 000 a 1 : 50 000). Představený generalizační algoritmus je založen na přednostním výběru budov při jejich zákresu do mapy na základě jejich občanské funkce, plošné výměry a jejich poloze vůči okolním komunikacím, železnicím a vodním tokům. Respektuje kartografická pravidla uplatňovaná pro tento typ generalizačních operací. Algoritmus byl implementován v programovacím jazyce Python s využitím knihoven Shapely a Fiona, a to za účelem jeho důkladného otestování. Za vhodná testovací data byla zvolena data ZABAGED a DATA50. V předkládané práci je mimo jiné představena také metoda objektivní kartografické evaluace výsledků typifikace, která využívá Voroného diagramu. Dosažené výsledky jsou prezentovány na mapách celkem patnácti obcí s odlišným typem převládající zástavby v obou cílových měřítkách. 

ČKS

 

Publikováno: Čtvrtek 24.09.2020 15:00

Akce dokumentů