E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v geografických oborech

Podmínky pro uchazeče o titul RNDr. v geografických oborech na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK

Uchazeč o titul RNDr. v geografických oborech a v oboru Sociální epidemiologie předkládá rigorózní práci a zároveň splňuje níže uvedená kritéria publikačních výsledků. 

Rigorózní komise postupuje podle platných pravidel rigorózního řízení na UK a PřF UK, přičemž při posuzování tato doporučená kritéria zohledňuje.

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří získali titul Magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se jim v oblasti přírodních věd uděluje titul Doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem). Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci. 

 

 

Publikováno: Úterý 07.07.2020 12:30

Akce dokumentů