E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ

V současné době probíhá za pomoci Grantové agentury UK projekt věnující se aplikaci DPZ v oblasti lesních ekosystémů. Hlavními řešiteli této výzkumné skupiny jsou Mgr. Josef Laštovička a Mgr. Radovan Hladký z katedry Aplikované geoinformatiky a kartografie pod vedením pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. Celý projekt se specializuje na pozorování disturbancí způsobených abiotickými a biotickými činiteli zejména v oblasti Šumavy a Nízkých Tater. Na celé práci se též podílí kolegové z jiných univerzit (Jihočeská univerzita, RNDr. Martin Hais, Ph.D.) a správa NP Nízké Tatry.

Během tohoto akademického roku řešitelé pracovali na několika zajímavých článcích věnující se lesním ekosystémům. Prvním z nich byl článek do sborníku SGEM 2017, který byl nejprve prezentován na konferenci GIS Ostrava 2017. V červenci pak tento příspěvek Mgr. Laštovička a Mgr. Hladký prezentovali v podobě posteru na mezinárodní konferenci SGEM 2017 v Albeně (Bulharsko).

Článek reprezentuje možnosti užití relativních radiometrických normalizací pro tvorbu časových řad družicových snímků mise Landsat. Na základě toho článku byla vytvořena rozsáhlá aplikace a databáze pro tvorbu časových řad a jejich zobrazení a vykreslení. Tyto dvě obsáhlé databáze (pro oblast Šumavy a Nízkých Tater) jsou nyní aplikovány do dalších připravovaných publikací. Jednou z nich je i připravovaný článek do European Journal of Remote Sensing.

Základní podklady kromě zpracovaných databází tvoří i poznatky získané z terénního výzkumu v Nízkých Tatrách, který proběhl v polovině srpna 2017. Výjezdu se zúčastnil hlavní řešitel Josef Laštovička, vedoucí projektu Přemysl Štych a spoluřešitel Radovan Hladký. Právě Radovan Hladký je zaměstnancem správy Národního parku Nízké Tatry. Při komentované prohlídce celé správy nás seznámil s místními odborníky z řad biologů a geografů. Ti se následně spolu s naším výzkumným týmem zúčastnili terénních výjezdů pro diskuzi jednotlivých částí národního parku a pro terénní šetření, během nichž bylo provedeno zaměření zkoumaných lokalit pomocí velice přesného GPS přístroje. Tyto zaměřené lokality nám pomohou přesně lokalizovat z družicových snímků místa, která jsou v různých fázích poškození biotickými a abiotickými disturbancemi. Momentálně se chystá i druhý, obdobný terénní výjezd na Šumavu.

Průzkum zdejších lokalit je momentálně velmi významný zejména kvůli proběhlým kalamitním událostem polomů a masivnímu rozšíření lýkožrouta smrkového v letošním roce. Právě tento výjezd a setkání s významnými odborníky na tuto problematiku pomůže připravit nový článek z oblasti této tematiky plánovaný na příští rok. Výjezdu na Šumavu se zúčastní také někteří z našich studentů, konkrétně Daniel Paluba a Martin Riedl, kteří směřují své bakalářské práce k této lokalitě a této studii.

V neposlední řadě je nutné zmínit se o připravovaném článku, jenž se zabývá studiem lesních ekosystémů, do příštího vydání časopisu Přírodovědci. Článek nese název: České lesy od neolitu po současnost

 

Přiložený soubor: hodnocení_vlivu_disturbancí.pdf
Publikováno: Pátek 15.09.2017 12:00

Akce dokumentů