E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGlobální navigační satelitní systémy v Evropě

Většina lidí dnes využívá satelitní navigaci. Nejedná se však pouze o americký systém GPS. Mezi světové hráče na poli navigace se zařadilo Rusko se systémem GLONASS, Evropa s Galileem a Čína s BeiDou. O Globálních navigačních satelitních systémech, které jsou využitelné nad Evropou pojednává článek Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 27.

ČÁBELKA, M. (2018): GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉMY V EVROPĚ. GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 27(4), 32–33.

Abstrakt: Hlavní funkcí Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) je umožnit určit polohu a navigaci přijímače na co možná největším území naší planety. Dnes je v plném nebo částečném provozu několik takových systémů a uživatelé, kteří jsou vybaveni vhodnými přijímači je tak mohou využívat. Článek seznamuje se systémy, jejichž signál se nejčastěji využívá k určení polohy a navigaci na území států Evropy.

Klíčová slova: GNSS, GPS, Glonass, Galileo, Egnos, BeiDou, navigace, navigační systémy

Abstract (EN): Global Navigation Satellite Systems in Europe The main function of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) is to enable the positioning and navigation of the receiver on as large area of the planet as possible. At present, several such systems are in full or partial operation, and users who are equipped with suitable receivers can use them. The article introduces systems whose signal is most often used to determine the location and navigation in Europe.

Sojuz vynáší satelity Galileo na oběžnou dráhu
(umělecké znázornění). Zdroj: ESA, Pierre Carril (2016).
Dostupnost systémů GPS, Galileo, BeiDou či GLONASS.
Například aplikace GPS Test prověří podporu vašeho telefonu. Zdroj: www.svetandroida.cz.

 

Přiložený soubor: gr2704_cabelka-final.pdf
Publikováno: Čtvrtek 19.04.2018 13:10

Akce dokumentů