E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická exkurze 2021

V pátek 11.6.2021 proběhl v rámci týdenní Geografické exkurze den GIS pořádaný katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie.

Tato jednodenní akce proběhla v Praze v Ďáblickém háji. Tradiční týdenní Geografickou exkurzi, organizuje Geografická sekce PřF UK. Poslední den výuky byl zajištěn pedagogy z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. 

Téma dne bylo GIS a geodetické základy ČR. Studenti byli seznámeni s novinkami ze světa GIS a s vědeckou a projektovou činností na katedře. Zvláštní pozornost byla věnována ukázce metod dálkového sběru dat pomocí dronu DJI Mavic 2 Pro.  Pořízené snímky a videa je možné prohlédnout ve fotogalerii.

Další část byla věnována historii budovaní geodetických základů a měřických věží na území ČR s ukázkami na zastávkách u Ďáblické hvězdárny a u geodetické věže v Ládví.

Měřická věž (neodborně též triangulační věž) je nejčastěji dřevěná, někdy též zděná signalizační stavba trigonometrického bodu. Měřická věž měla zpravidla dvě základní funkce: signalizace bodu polohového bodového pole (při cílení na tento bod) a zvýšené postavení měřického stroje (při cílení z tohoto bodu) při triangulačních pracích. Věž byla konstruována tak, aby bránila vzájemnému ovlivňování průvodními jevy těchto funkcí (např. přenos vibrací ze signalizační části na měřický stroj). Mezi příslušná konstrukční opatření patří zejména stavba věže jako dvou nezávislých konstrukcí u dřevěných věží a konstrukce zdí u zděných věží.

Geodetická věž v Ládví byla postavena roku 1936 při výstavbě trigonometrických základních bodů (1936–1942) jako jedna z devíti měřických věží (Vysoká u Kutné Hory, Melechov u Havlíčkova Brodu, Vysoký Kamýk u Písku, Mezivrata u Votic, Koňský Vrch u Záhořan, Ládví v Praze, Pecný u Ondřejova, Studený Vrch u Hostomic a Svidník u Obrataně).

 

  

   

Publikováno: Čtvrtek 17.06.2021 13:00

Akce dokumentů