E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2020/2021 bilaterální smlouvy s dvanácti institucemi.

Termín odevzdání podkladů pro výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021 na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie je 4.3.2020.

Výběrové řízení se uskuteční 5.3.2020 ve 14:00 v zasedací místnosti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (Albertov 6, 2. patro, č. 218).

Zájemci o studijní pobyt doručí na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie žádost obsahující motivační dopis (stránka A4 v angličtině), strukturovaný životopis se zaměřením na studium, přehled dosavadních studijních výsledků za celé studium, téma a stupeň rozpracovanosti bakalářské / magisterské / disertační práce s doporučením školitele, potvrzení o jazykových znalostech (certifikáty, zkoušky) a formulář Návrh protokolu o studijním plánu s podklady k předmětům (viz fakultní stránka programu Erasmus+, bod 3, odrážka Studijní plán) . 

 

Více info je na: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/erasmus

 

 

 

Publikováno: Středa 12.02.2020 17:30

Akce dokumentů