E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDružicový průzkum globálních změn životního prostředí

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a projekt GEONetCaB zvou na přednášku Dr. Garika Gutmana z NASA
Čas 30.10.2012
od 16:30 do 18:00
Jméno
Přiložený soubor: gutman.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

termín: 30.10.2012, 16:30-18:00 hod
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2
učebna: Levá rýsovna (3. patro)

Dr. Garik Gutman je vedoucím NASA Land Cover/Land Use Change programu a ve své přednášce se zaměří na výsledky sledování globálních změn krajinného pokryvu s důrazem na problematiku úbytku tropických lesů, překotného růstu městských aglomerací a opouštění zemědělské půdy v Evropě. Bude též zmíněn dopad klimatických změn na krajinu jednotlivých šířkových pásů planety Země. Část přednášky bude věnována představení moderních družicových systémů pozorování Země - misím Landsat a Sentinel. Závěrem bude představena iniciativa GEO/GEOSS zaměřená na celosvětové sdílení dat a technologií dálkového průzkumu Země.


RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (stych@natur.cuni.cz)

Publikováno: Úterý 30.10.2012 16:30

Akce dokumentů