E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Prohlédněte si nové informace o doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a aktuální pravidla organizace doktorského studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Obor postgraduálního studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie je založen na syntetickém propojení vědních disciplin kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu na bázi souřadnicové lokalizace, datových modelů, interpretace a zpracování obrazu.

Kartografie zahrnuje teoretickou a obecnou kartografii, kartografickou informatiku, kartografické modelování a digitální technologie, tvorbu map a atlasů, vybrané části geodézie, fotogrammetrie a polygrafie.

Geoinformatika kromě teorie datových modelů, pořizování a organizace dat, řeší modifikace a aplikace geoinformačních systémů. Dálkový průzkum je reprezentován teorií a metodami zpracování digitálních obrazových družicových dat pro řadu aplikačních oblastí.

 

Publikováno: Čtvrtek 13.07.2017 18:35

Akce dokumentů