E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníData a služby satelitního průzkumu Země se představily učitelům ZŠ a SŠ

Počátkem března 2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil vzdělávací kurz „DRUŽICOVÝ PRŮZKUMU ZEMĚ VE ŠKOLNÍ VÝUCE“. Hlavní náplní semináře bylo představení dat a služeb dálkového průzkumu Země (DPZ) se zaměřením na práci s volně dostupnými družicovými daty.

Učitelé a jejich studenti se naučili zpracovávat družicová data Sentinel-2 v open source softwaru SNAP od společnosti ESA. Součástí workshopu byla praktická cvičení aplikací družicových snímků v hodnocení životního prostředí.

V rámci semináře byla s učiteli diskutována otázka zapojení DPZ /GIS a jejich aplikací do výuky. Dle reakcí učitelů má začlenění DPZ do výuky vysoký potenciál. Je však třeba se nadále zaměřovat na školící aktivity pro učitele a jejich studenty. Volně stažitelné SW a datové zdroje napomáhají k snadnějšímu pronikání nových geoinformačních technologií do výuky na SŠ a ZŠ.

Tento seminář byl organizován pod patronací Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a projektu YCHANGE. Projekt YCHANGE se zaměřuje na tvorbu výukových materiálů a na vzájemnou spolupráci mezi univerzitami, středními a základními školami v oblasti vzdělávání dálkového průzkumu Země a geoinformatiky (https://ychange.eu). Na organizaci se též podílela Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury ESERO ČR, Gymnázium Žďár nad Sázavou a Národní sekretariát GEO/Copernicus.

Přemysl Štych, Josef Laštovička
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Publikováno: Sobota 24.03.2018 18:30

Akce dokumentů