E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlbertovští geoinformatici ovládli studentskou soutěž GISáček

V pátek, 19. března 2021 se konala tradiční studentská soutěž GISáček, letos s mezinárodní účastí. Studenti katedry aplikované geoinformatiky a kartografie sklidili významné úspěchy jak v sekci bakalářských prací, tak i v magisterské sekci.

Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Z šesti možných medailí naši studenti získali čtyři! Ocenění získali:

V bakalářské sekci
1. místo Rostislav Berka: Využití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou
2. místo Jakub Dvořák: Využití hlubokého učení pro mapování vegetace na horní hranici lesa z dat dálkového průzkumu
3. místo Veronika Rusá: Historický vývoj Králodvorského zámku pomocí geoinformačních metod

V magisterské sekci
2. místo Daniel Paluba: Korekce lokálního dopadového úhlu SAR dat pro analýzu časových řad: metoda specifická pro krajinný pokryv

Vysokou kvalitu soutěžních prací potvrdil přítomný porotce Doc. Jiří Pánek slovy: "Z pohledu člověka, který sám na GISáčkovi “soutěžil”, před cca 15 lety musím velice pozitivně hodnotit opravdu vysokou kvalitu jednotlivých příspěvků."

Oceněným studentům gratulujeme.

Publikováno: Úterý 23.03.2021 18:10

Akce dokumentů