E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události

Úspěch našeho studenta v soutěži

V soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie, SVP 2018, pořádané tradičně Českou geografickou společností, získal Bc. Juraj Považan, student oboru Geografie a kartografie, druhé místo. Blahopřejeme!

Úspěch našeho studenta v soutěži - Více...

3D model interiéru přízemí budovy Přírodovědecké fakulty

Podívejte se na animaci průletu přízemím budovy Přírodovědecké fakulty na Albertově, kterou vytvořil v rámci své bakalářské práce na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie David Maceška.

3D model interiéru přízemí budovy Přírodovědecké fakulty - Více...

Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie si pozvat Vás na vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera. V rámci vernisáže bude prezentován unikátní 3D model rekonstrukce zaniklého Ostrovského kláštera, který byl vytvořen pomocí nejmodernějších 3D geoinformačních technologií. Prezentace modelu se koná v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6 v učebně Levá rýsovna, dne 20.11.2018 v 16:30.

Vernisáž výstavy 3D rekonstrukce středověkého Ostrovského kláštera - Více...

Úspěch našeho studenta v soutěži Science slam

Absolutním vítězem studentské soutěže Science slam se stal student magisterského oboru Kartografie a geoinformatika Juraj Považan. Gratulujeme!

Úspěch našeho studenta v soutěži Science slam - Více...

Pozvánka na habilitační přednášku

Pozvánka na habilitační přednášku RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. "Analýza změn využití krajiny Česka a střední Evropy pomocí GIS a DPZ", která se bude konat 13. prosince 2018 v 9.00 hod. v Pravé rýsovně.

Pozvánka na habilitační přednášku - Více...

Klaudyánova mapa Čech v pořadu Věda 24 a Studio 6

V pořadech České televize Věda 24 a Studio 6 hovořili o Klaudyánově mapě Čech Miroslav Čábelka z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a Eva Novotná z Mapové sbírky PřF UK.

Klaudyánova mapa Čech v pořadu Věda 24 a Studio 6 - Více...

Digitální atlas zaniklých krajin Česka

Digitální atlas zaniklých krajin Česka zpřístupňuje výstupy projektu Ministerstva kultury NAKI II "Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění". Aktuálně je zpřístupněn atlas verze 2018, který zahrnuje výstupy pro modelová území Kutnohorsko, Kačina, Střední Povltaví, Krkonoše, Boletice, Příměstská krajina Prahy, Podbořansko a Rosicko-Oslavansko.

Digitální atlas zaniklých krajin Česka - Více...

Časopis AUC Geographica na WoS

Náš univerzitní časopis AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae, Geographica), byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF. Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.

Časopis AUC Geographica na WoS - Více...

23. kartografická konference - pozvánka

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT zvou na 23. kartografickou konferenci, která proběhne ve dnech 18.-20. září 2019 v Kutné Hoře.

23. kartografická konference - pozvánka - Více...

Úspěch našich studentů na soutěži GISáček 2019

Dne 20. března 2019 se konala tradiční studentská soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd. Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Marek, Bc. Faraz Ahmed Bashir, Bc. David Maceška a Bc. David Černický.

Úspěch našich studentů na soutěži GISáček 2019 - Více...

Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na novou výstavu: Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou - Více...

Přednáška: Prof. Howard Epstein

Zveme vás na přednášku našeho zahraničního hosta Howarda Epsteina, profesora z University of Virginia, Department of Environmental Sciences, Charlottesville, Virginia, USA, s názvem: " Recent dynamics of arctic tundra vegetation ". Seminář se koná v místnosti KFR, Viničná 5, Praha 2, Katedra experimentální biologie rostlin 30.5.2019, 10:30 hod.

Přednáška: Prof. Howard Epstein - Více...

Termíny podzimních státních závěrečných zkoušek

Harmonogram bakalářských a magisterských obhajob a státních závěrečných zkoušek na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v září 2019.

Termíny podzimních státních závěrečných zkoušek - Více...

Nové vedení katedry aplikované geoinformatiky a kartografie

Dne 30.6.2019 skončilo funkční období ve vedení katedry doc. RNDr. Přemyslu Štychovi, Ph.D. Od 1.7.2019 je novou vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

Nové vedení katedry aplikované geoinformatiky a kartografie - Více...

Podzimní termín výběrového řízení Erasmus+

Termín odevzdání podkladů pro podzimní kolo výběrového řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2019/2020 na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie je 13.9.2019.

Podzimní termín výběrového řízení Erasmus+ - Více...

Projekty řešené na katedře

Jednou z důležitých činností katedry aplikované geoinformatiky a kartografie je její účast v grantových soutěžích. V současné době jsou naši vědečtí pracovníci zapojeni do 18-ti projektů. Podívejte se na jejich seznam.

Projekty řešené na katedře - Více...

Terénní cvičení z kartografie 2019

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uspořádala koncem září tradiční týdenní výuku předmětu Terénní cvičení z kartografie, letos již počtvrté v Nečtinách u Plzně.

Terénní cvičení z kartografie 2019 - Více...

23. kartografická konference v Kutné Hoře

Ve dnech 18. - 23. září 2019 proběhla v Kutné hoře 23. kartografická konference, jejíž organizaci měla pod patronátem katedra aplikované geoinformatiky a kartografie.

23. kartografická konference v Kutné Hoře - Více...

Účast na semináři Kartografická výročí 2019

Dne 9. 10. 2019 se v Moravském zemském archivu v Brně - Bohunicích uskutečnil seminář s názvem Kartografická výročí 2019, kde Mapová sbírka ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinfomatiky a kartografie Univerzity Karlovy uspořádaly odpoledni blok semináře. Seminář byl věnován kartografickým výročím 2019. Kromě P. Fabricia, kterého prezentovali zástupci PřF MUNI, zde byla prezentována Fabriciova mapa Království českého z roku 1619 a její deriváty.

Účast na semináři Kartografická výročí 2019 - Více...

Úspěch naší studentky v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci

Bc. Daniela Valchářová se svojí bakalářskou prací Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne, obhájenou na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie, obsadila v celostátním kole soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci 2. místo. Gratulujeme!

Úspěch naší studentky v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci - Více...

Výstava 3D modelů

Srdečně vás zveme na Výstavu 3D modelů, která probíhá od 11. listopadu do 29. února v předsálí Mapové sbírky na Albertově 6, Praha 2. Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK. Vstup volný.

Výstava 3D modelů - Více...

Habilitační přednáška RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D.

Pozvánka na přednášku v rámci habilitačního řízení RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D. Téma: Geoinformační přístupy pro analýzu využití krajiny, krajinného pokryvu a fyziologického stavu vegetace.

Habilitační přednáška RNDr. Lucie Kupkové, Ph.D. - Více...

Studenti Historické kartografie v Mapové sbírce

Již po několikáté zavítali do Mapové sbírky PřF UK studenti předmětu Historická kartografie.

Studenti Historické kartografie v Mapové sbírce - Více...

Erasmus+

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uzavřela pro školní rok 2020/2021 bilaterální smlouvy s dvanácti institucemi.

Erasmus+ - Více...

Provoz sekretariátu katedry

Z důvodu preventivních opatření funguje sekretariát katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v omezeném provozu.

Provoz sekretariátu katedry - Více...

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří pracují na bakalářských a diplomových pracích.

Kvalifikační práce - Více...

Úspěch naší studentky v soutěži GISáček

Bc. Daniela Valchářová vyhrála se svojí bakalářskou prací Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne studentskou soutěž GISáček. Gratulujeme!

Úspěch naší studentky v soutěži GISáček - Více...

Nové termíny státních závěrečných zkoušek

Pozor! Opatřením děkana č. 06/2020 došlo k úpravě harmonogramu akademického roku 2019/2020. Upraveny byly jarní a podzimní termíny obhajob bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie v roce 2020.

Nové termíny státních závěrečných zkoušek - Více...

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy. Mezi oceněnými byla i Tereza Kadeřábková, obhajující svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy - Více...

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Srdečně Vás zveme na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka - Více...

Informace pro žadatele o titul RNDr. v geografických oborech

Podmínky pro uchazeče o titul RNDr. v geografických oborech na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK

Informace pro žadatele o titul RNDr. v geografických oborech - Více...

Český historický atlas získal Cenu Akademie věd ČR

"Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20.století", na kterém se podíleli rovněž doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a RNDr. Dana Fialová, Ph.D. a RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, získal cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Gratulujeme!

Český historický atlas získal Cenu Akademie věd ČR - Více...

Terénní cvičení z kartografie

Terénní cvičení z kartografie proběhne v Nečtinách v termínu 5. - 10. 9. 2021. Výuku a organizaci zajišťuje katedra aplikované geoinformatiky a kartografie.

Terénní cvičení z kartografie - Více...

Mapa roku 2019: úspěch našeho studenta

Diplomová práce Otomara Gottsteina "Generalizace zástavby s využitím typifikace" obhájená na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie vyhrála v soutěži Mapa roku 2019. Gratulujeme!

Mapa roku 2019: úspěch našeho studenta - Více...

Výsledky soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020"

Vítězkou letošního ročníku soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020" se stala Anna Krusová z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Výsledky soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020" - Více...

Nabídka témat dizertačních prací

Nabídka témat dizertačních prací pro doktorský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Nabídka témat dizertačních prací - Více...

Noc vědců: Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků

V letošním roce se zapojila výzkumná skupina EO4Landscape (pod vedením doc. Přemysla Štycha) do programu Noci vědců se svým příspěvkem "Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků". V rámci příspěvku jsou představeny soudobé možnosti geoinformačních systémů. Příspěvek se zaměřuje na 3D modelace zaniklých území (středověkého Ostrovského kláštera nebo Lipnem zatopené Dolní Vltavice), dále na možnosti dálkového průzkumu Země (DPZ) pro pozorování globálních problémů (deforestace, desertifikace, úbytků ledovců nebo masivního rozrůstání měst), případně na využití DPZ pro pozorování potenciálních míst k reintrodukci koně Převalského do volné přírody v Mongolsku nebo i na soudobé problémy lesních disturbancí ve střední Evropě.

Noc vědců: Návrat do minulosti s pomocí geoinformatiků - Více...

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2021/22 proběhne na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie 10.3.2021. Termín pro odevzdání podkladů je 8.3.2021.

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ - Více...

Nabídka doktorského studia v programu STARS

New project and research group for PhD positions. Choose project from Department of Applied Geoinformatics and Cartography.

Nabídka doktorského studia v programu STARS - Více...

Nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie

Právě byl spuštěn nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie. Tým působící na PřF UK je interdisciplinární a skládá se ze dvou úzce spolupracujících výzkumných skupin - výzkumné skupiny katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (skupina Geoinformatika) a výzkumná skupina katedry. experimentální biologie rostlin (skupina biologie).

Nový web týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie - Více...

Mediální ohlas úspěšného mezinárodního výzkumu změn využití ploch a struktury zemědělství v Česku a Polsku

Lidové noviny publikovaly podrobnou zprávu ohledně mezinárodního výzkumu energetické produktivity zemědělského ekosystému ve vztahu k proměnám využití půdy a sociálně-politickým změnám. Tento výzkum byl realizován v česko-polském výzkumném týmu a katedra aplikované geoinformatiky a kartografie realizovala důležitou výzkumnou část zaměřenou na hodnocení změn land use pomocí GIS.

Mediální ohlas úspěšného mezinárodního výzkumu změn využití ploch a struktury zemědělství v Česku a Polsku - Více...

Nově akreditovaný magisterský obor Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bude od zimního semestru 2021 zahájena výuka nově akreditovaného magisterského oboru s názvem Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země. V programu bude vymezen větší prostor pro obor dálkový průzkumu Země. Velká pozornost byla rovněž věnována aktualizaci a modernizaci výuky předmětů v oborech geoinformatika a kartografie.

Nově akreditovaný magisterský obor Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země - Více...

Akce dokumentů