E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události

Proměny české krajiny

Aktuální číslo časopisu Přírodovědci.cz (2/2016) nese název „Proměny české krajiny“ a obsahuje dva příspěvky, které vytvořil tým z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. První se jmenuje „Zmizelá místa ožívají ve 3D“ a druhý „Krajina očima letadel a satelitů“.

Proměny české krajiny - Více...

Geografický sportovní den

Pozvánka na již 11. ročník tradičního geografického sportovního dne, který se uskuteční ve čtvrtek 20.10.2016.

Geografický sportovní den - Více...

První snímek Země pořízený z vesmíru vznikl před 70 lety

Vůbec první fotografie Země, pořízená z vesmíru, je stará 70 let a vyfotila ji 24. října 1946 raketa V-2. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. hostem zpravodajského pořadu Studio 6 na ČT24.

První snímek Země pořízený z vesmíru vznikl před 70 lety - Více...

Sluneční soustava

Každá z planet sluneční soustavy je trochu jiná, ať již velikostí, složením, nebo podmínkami na povrchu. Jaké informace poskytují družice lidstvu o jeho planetě přibližují ve svém článku Přemysl Štych a Josef Laštovička z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Sluneční soustava - Více...

Laserové skenování a možnosti jeho využití

Čánek Terezy Peterkové, doktorandky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 1, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

Laserové skenování a možnosti jeho využití - Více...

Využití ArcGIS for Desktop při tvorbě Atlasu náboženství Česka

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnila konference GIS ESRI. Svým příspěvkem ve formě posteru se konference zúčastnili RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. a Bc. Michaela Tomková.

Využití ArcGIS for Desktop při tvorbě Atlasu náboženství Česka - Více...

Seminář GIS Roll-out 2017

Pozvánka na seminář GIS Roll-out 2017, který organizuje PřF UK společně s firmou ArcData Praha. Seminář se uskuteční dne 16. 1. 2017 (10.00–15.00 hod.). Pro registrované je vstup zdarma.

Seminář GIS Roll-out 2017 - Více...

Analýza kartografických zobrazení starých map

Staré mapy patří ke kulturnímu dědictví, představují důležitý zdroj informací o území. Automatizovaná detekce kartografického zobrazení umožňuje provést geometrickou rekonstrukci mapy, zpřesnit její goereferenci, či analyzovat přesnost zákresu jednotlivých obsahových prvků na mapě. Doposud se tento typ analýzy prováděl pouze vizuálním odhadem parametrů.

Analýza kartografických zobrazení starých map - Více...

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího bakaláře UK - Bc. Michala Jakla

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Bc. Michal Jakl z oboru Fyzická geografie a geoinformatika na PřF UK. Svou bakalářskou práci s názvem Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení obhajoval na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Ceny jsou udělovány studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího bakaláře UK - Bc. Michala Jakla - Více...

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017

The TAT 2017 training “Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change” will be held 16th – 20th of June 2017 and hosted by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography, Hungary

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017 - Více...

Nejnovější trendy ve výzkumu Land Use/Land Cover byly prezentovány na konferenci v ESA

Minulý týden 14.-16. 3. 2017 se konala ve středisku ESA/ESRIN v Římě významná mezinárodní konference prezentující nejnovější výzkumné a technologické trendy výzkumu Land Use/Land Cover pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ).

Nejnovější trendy ve výzkumu Land Use/Land Cover byly prezentovány na konferenci v ESA - Více...

TICK-BORN ENCEPHALITIS RISK ASSESSMENT BASED ON SATELLITE DATA

V časopise AUC Geographica 2/2016 je publikován článek Kolář, J., Potůčková, M., Štefanová, R.: TICK-BORN ENCEPHALITIS RISK ASSESSMENT BASED ON SATELLITE DATA. Cílem prezentovaného výzkumu bylo najít vztah mezi prostorovým rozložením vegetačních tříd lesního porostu a relativní nemocností klíšťové encefalitidy na úrovni obce s rozšířenou působností. Pro určení výskytu relevantních druhů lesního porostu byla použita data pořízená zobrazujícím radiometrem Thematic Mapper družice LANDSAT-5.

TICK-BORN ENCEPHALITIS RISK ASSESSMENT BASED ON SATELLITE DATA - Více...

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK! - Více...

Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT

Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT - Více...

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D

Čánek Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D - Více...

Wifina - o mapách v pořadu České televize

Naše doktorandka Tereza Peterková se podílela na natáčení pořadu Wifina televize ČT D, které proběhlo v prostorách katedry aplikované geoinformatky a kartografie.

Wifina - o mapách v pořadu České televize - Více...

Omezení provozu katedry

Omezení provozu katedry aplikované geoinformatiky a kartografie o prázdninách z důvodů stavebních rekonstrukcí.

Omezení provozu katedry - Více...

Doktorské studium

Prohlédněte si nové informace o doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a aktuální pravidla organizace doktorského studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Doktorské studium - Více...

Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ

V současné době probíhá za pomoci Grantové agentury UK projekt věnující se aplikaci DPZ v oblasti lesních ekosystémů. Hlavními řešiteli této výzkumné skupiny jsou Mgr. Josef Laštovička a Mgr. Radovan Hladký z katedry Aplikované geoinformatiky a kartografie pod vedením pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. Celý projekt se specializuje na pozorování disturbancí způsobených abiotickými a biotickými činiteli zejména v oblasti Šumavy a Nízkých Tater. Na celé práci se též podílí kolegové z jiných univerzit (Jihočeská univerzita, RNDr. Martin Hais, Ph.D.) a správa NP Nízké Tatry.

Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ - Více...

3D modelace zaniklých a historických území

Již více než třetím rokem se vědecká skupina pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. na katedře Aplikované geoinformatiky a kartografie zabývá tvorbou historických 3D modelací pomocí CAD, GIS a DPZ technologií. Za tuto dobu bylo možné vidět celou řadu projektů, se kterými bychom Vás rádi nyní seznámili. V současné době probíhá práce na posledním projektu, kterým je rekonstrukce Ostrovského kláštera. Jeho první verzi je možné vidět ve stálé expozic Ora et labora v Muzeu Jílové u Prahy. V nedaleké oblasti tehdejšího kláštera můžeme model vidět i na turistických panelech, které zobrazují zaniklý středověký klášter a město zvané Sekanka. Na příští akademický rok chystá naše katedra otevření nového předmětu, který bude cílen právě na tvorbu 3D modelací. Pojďmě se tedy podívat, jakou cestu naši studenti pod vedením pana dr. Štycha urazili.

3D modelace zaniklých a historických území - Více...

Mezinárodní spolupráce v oblasti dálkového průzkumu Země – workshop s kolegy z Humboldtovy univerzity v Berlíně

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin pod záštitou Výzkumného centra historické geografie a je podpořen z Programu strategického partnerství UK.

Mezinárodní spolupráce v oblasti dálkového průzkumu Země – workshop s kolegy z Humboldtovy univerzity v Berlíně - Více...

3D model lebky vyhynulého živočicha Megatherium

Jak lze využít geoinformační metody pro dokumentaci paleontologických ostatků a tvorbu jejich 3D modelů? Odpověď na tuto otázku hledal v rámci bakalářské práce řešené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Marek Čelonk. Práce ukazuje praktickou aplikaci moderní metody laserového skenování a tradiční průsekové fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelu lebky vyhynulého živočicha Megatherium.

3D model lebky vyhynulého živočicha Megatherium - Více...

Mobilní aplikace DoPřírody!

Mnozí lidé někdy hledali v ulicích Prahy únik do alespoň malého kousku přírody. To inspirovalo autory k vytvoření aplikace pro mobilní telefony, která podle zadaných specifikací vyhledá ve své databázi nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně do nich dokáže uživatele z jeho aktuální polohy navigovat. Aplikace, kterou využijí především milovníci přírody, je pro své zaměření nazvána „DoPřírody!”. O vzniku a využití aplikace pojednává článek Bc. Michala Jakla a Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 2, ročník 27.

Mobilní aplikace DoPřírody! - Více...

Kniha "Atlas náboženství Česka"

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Je dílem kolektivu autorů pod vedením Tomáše Havlíčka. Spoluautorem je Jakub Lysák z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Kniha "Atlas náboženství Česka" - Více...

DoPřírody! – Geoinformation Mobile Application

V časopise AUC Geographica 2/2017 je publikován článek o mobilní aplikaci DoPřírody!, která vznikla v rámci bakalářské práce na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Autoři článku jsou Miroslav Čábelka a Michal Jakl. Cílem článku je popsat způsob, jak byla aplikace navržena, vytvořena a otestována.

DoPřírody! – Geoinformation Mobile Application - Více...

Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů

V edici Geographica vyšla nová kniha Hodnocení stavu smrkových porostů - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998 – 2013. Na jejím vzniku se podílely vědecké pracovnice z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. a Mgr. Lucie Červená.

Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů - Více...

Data a služby satelitního průzkumu Země se představily učitelům ZŠ a SŠ

Počátkem března 2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil vzdělávací kurz „DRUŽICOVÝ PRŮZKUMU ZEMĚ VE ŠKOLNÍ VÝUCE“. Hlavní náplní semináře bylo představení dat a služeb dálkového průzkumu Země (DPZ) se zaměřením na práci s volně dostupnými družicovými daty.

Data a služby satelitního průzkumu Země se představily učitelům ZŠ a SŠ - Více...

Výběrové řízení k obsazení místa doktoranda

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce geografie, www.zaniklekrajiny.cz vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa DOKTORANDA participujícího na rešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“.

Výběrové řízení k obsazení místa doktoranda - Více...

Globální navigační satelitní systémy v Evropě

Většina lidí dnes využívá satelitní navigaci. Nejedná se však pouze o americký systém GPS. Mezi světové hráče na poli navigace se zařadilo Rusko se systémem GLONASS, Evropa s Galileem a Čína s BeiDou. O Globálních navigačních satelitních systémech, které jsou využitelné nad Evropou pojednává článek Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 27.

Globální navigační satelitní systémy v Evropě - Více...

Mapa výskytu klíšťat využívající data i z kosmických družic je opět v hledáčku veřejnosti a médií

Jarní počasí a výlety do přírody provází každoroční nepříjemnost - klíšťata. Více než čtvrtina z nich je infikovaná přenosnými chorobami. Odborníci z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravili mapu míst, kde klíšťata hrozí nejvíc.

Mapa výskytu klíšťat využívající data i z kosmických družic je opět v hledáčku veřejnosti a médií - Více...

Exkurze v rámci předmětu Dějiny kartografie

V rámci výuky předmětu Dějiny kartografie se uskutečnily dvě exkurze do specializovaných mapových sbírek. Tou první byla Mapová sbírka PřF UK a druhou Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.

Exkurze v rámci předmětu Dějiny kartografie - Více...

Terénní cvičení z kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uspořádala počátkem září tradiční týdenní výuku předmětu Terénní cvičení z kartografie, letos již potřetí v Nečtinách u Plzně.

Terénní cvičení z kartografie - Více...

Akce dokumentů