E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události

Předmět Webové mapové služby nebude vyučován.

V zimním semestru akademického roku 2014/2015 nebude předmět vyučován.

Předmět Webové mapové služby nebude vyučován. - Více...

Konzultačních hodiny

Konzultační hodiny dr. Kupkové jsou v tomto týdnu přesunuty na úterý (6.5.) od 11 do 12 hodin.

Konzultačních hodiny - Více...

Pravidla pro kvalifikační práce

Závazná pravidla pro sepisování bakalářských a diplomových prací používaná na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Pravidla pro kvalifikační práce - Více...

Seminář k bakalářské práci

Aktualizovány informace o obsahu a koncepci semináře.

Seminář k bakalářské práci - Více...

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných pro školní rok 2020-2021 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací - Více...

Konzultační hodiny

Byly aktualizovány konzultační hodiny zaměstanců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Konzultační hodiny - Více...

Odborný GIS seminář "GIS Roll-out 2015"

Srdečně Vás zveme na odborný GIS seminář "GIS Roll-out 2015", který je organizován společně s firmou ArcData.

Odborný GIS seminář "GIS Roll-out 2015" - Více...

Aplikace DPZ ve výzkumu životního prostředí

Seminář představí aplikace moderních metod dálkového průzkumu Země (DPZ) ve výzkumu a ochraně životního prostředí. Cílem semináře je jak v teoretické, tak i praktické rovině prezentovat možnosti využití DPZ v mnoha sférách životního prostředí a diskutovat možnosti zapojení technologií DPZ do praxe.

Aplikace DPZ ve výzkumu životního prostředí - Více...

Družice Sentinel a jejich aplikační možnosti

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a European Space Agency (ESA) pořádají odborný seminář.

Družice Sentinel a jejich aplikační možnosti - Více...

Tematické okruhy k SZBZ

Na katederním webu byly aktualizovány Tematické okruhy k Státní závěrečné bakalářské zkoušce.

Tematické okruhy k SZBZ - Více...

Vytištěná přihláška k státní závěrečné zkoušce

Prosíme studenty, kteří jsou přihlášeni k jarnímu termínu státní závěrečné zkoušky, aby dodali na sekretariát katedry aplikované geoinformatiky a kartografie vytištěnou přihlášku a to do 30. 3. 2015.

Vytištěná přihláška k státní závěrečné zkoušce - Více...

Termíny SZZ a odevzdání BP a DP obhajovaných v roce 2017

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací v listinné i elektronické podobě. Platí pro práce obhajované na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Termíny státních závěrečných zkoušek.

Termíny SZZ a odevzdání BP a DP obhajovaných v roce 2017 - Více...

Akademický atlas českých dějin získal cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský počin

V úterý 14.dubna 2015 obdržela publikace Akademický atlas českých dějin cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský počin. Autory vítězné publikace jsou Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kolektiv autorů z Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie se na atlasu spolupodíleli Mgr. Lucie Kupková, Ph.D. a Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.

Akademický atlas českých dějin získal cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský počin - Více...

Terénní cvičení z kartografie

Terénní cvičení z kartografie proběhne ve Starém Městě pod Sněžníkem v termínu 15. - 21. 6. 2015. Výuky se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří absolvovali předmět Seminář z geoinformatiky.

Terénní cvičení z kartografie - Více...

Státní závěrečné Mgr. a Bc. zkoušky

Harmonogram jarních termínů bakalářských a magisterských zkoušek pro studenty, kteří obhajují na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Státní závěrečné Mgr. a Bc. zkoušky - Více...

Monitorování výskytu klíšťat pomocí družic

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie je partnerem projektu IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010 s názvem: Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu

Monitorování výskytu klíšťat pomocí družic - Více...

Space App Camp 2015

It's that time again: Professional app developers from all across Europe can now apply to participate in this year's Space App Camp by 22 July 2015.

Space App Camp 2015 - Více...

Jahresstipendium Postgraduiertenstudium in Bayern

Vypsání ročních stipendií pro badatelské pobyty doktorandů či magisterské nebo doktorské studium na univerzitách a dalších institucích vysokoškolského vzdělávání v německé spolkové zemi Bavorsko pro rok 2015/16. Uzávěrka přihlášek (doručení do Řezna) je 1.12.2015. Pozn.: Je zapotřebí získat zvací dopis bavorského školitele.

Jahresstipendium Postgraduiertenstudium in Bayern - Více...

Rozpis státních zkoušek a obhajob v září 2015

Bakalářské zkoušky a obhajoby se uskuteční ve středu 9. září. Magisterské zkoušky a obhajoby se uskuteční v úterý 15. a středu 16. září. Podrobný rozpis v textu aktuality.

Rozpis státních zkoušek a obhajob v září 2015 - Více...

Konzultační hodiny ZS 2018

Konzultační hodiny zaměstnanců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v zimním semestru 2018.

Konzultační hodiny ZS 2018 - Více...

BRUTAR BÁDÁNÍ aneb POSOUVÁME VĚDU BLÍŽ

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie patří mezi hlavní tvůrce výstavy „BRUTAR BÁDÁNÍ aneb POSOUVÁME VĚDU BLÍŽ“, kterou spolupořádají Přírodovědecká fakulta UK v Praze a společnost SCIENTICA AGENCY, s.r.o.

BRUTAR BÁDÁNÍ aneb POSOUVÁME VĚDU BLÍŽ - Více...

THE EARSeL NEWSLETTER, September 2015

It was released the August issue of The EARSeL Newsletter.

THE EARSeL NEWSLETTER, September 2015 - Více...

Nové publikace výzkumného týmu LUCC

Výzkumný tým land use/cover (LUCC) složený ze zástupců katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a katedry sociální geografie zaznamenal v minulých měsících dva významné publikační výstupy.

Nové publikace výzkumného týmu LUCC - Více...

Poznáváme vesmírem - popularizační konference pro učitele

Zajímáte se o vesmír či o pozorování Země pomocí družic a přemýšlíte, kterak tato témata zapojit do vaší výuky? Přijďte se inspirovat na popularizační konferenci pořádanou Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze a vzdělávací kanceláří ESERO Česká republika.

Poznáváme vesmírem - popularizační konference pro učitele - Více...

Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země

Třetí místo našich studentů na Studentské vědecké konferenci na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze

Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země - Více...

Department of Applied Geoinformatics and Cartography 2016

Propagační vizitka "aplikační potenciál" katedry aplikované geoinformatiky a kartografie 2016.

Department of Applied Geoinformatics and Cartography 2016 - Více...

Nový český rekord: Čteme profesora Švamberu

Členové katedry aplikované geoinformatiky a kartografie se zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery, která proběhla v Mapové sbírce UK v pondělí 11. 1. 2016. Nejdelší veřejné čtení díla prof. Švambery je zapsáno v České knize rekordů.

Nový český rekord: Čteme profesora Švamberu - Více...

Exkurze předmětu Dějiny kartografie

Dva týdny, dvě exkurze. Studenti předmětu Dějiny kartografie navštívili Mapovou sbírku PřF UK.

Exkurze předmětu Dějiny kartografie - Více...

Natáčení České televize

Členové katedry se podíleli na natáčení pořadu Wifina televize ČT D, které proběhlo v prostorách Mapové sbírky, katedry aplikované geoinformatky a kartografie a v parku Ztracenka.

Natáčení České televize - Více...

LUCC/DPZ workshop

Pozvánka na mezinárodní akci, která se uskuteční na naší fakultě

LUCC/DPZ workshop - Více...

Mapa roku 2015: úspěch našeho studenta

Diplomová práce "Vizualizace historie změn v katastrální mapě" Vojtěcha Klecandy obhájená na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie se umístila na 2. - 3. místě soutěže Mapa roku 2015. Gratulujeme!

Mapa roku 2015: úspěch našeho studenta - Více...

Trans-Atlantic Training "Earth Observation Multi-sensor Approaches in the Monitoring Ecosystem Dynamics"

Zúčastněte se mezinárodního DPZ tréninku, který je pořádán ve spolupráci s NASA a ESA a letos se koná na Slovensku, Zvolen 23. - 27. 7. 2016.

Trans-Atlantic Training "Earth Observation Multi-sensor Approaches in the Monitoring Ecosystem Dynamics" - Více...

Výstava na Maltě

V pátek 29. 1. 2016 byla v National muzeum of Fine Arts ve Valletě otevřena výstava Siege maps (Mapy obležení) ve spolupráci s Mapovou sbírkou PřF UK

Výstava na Maltě - Více...

Terénní cvičení z kartografie

Terénní cvičení z kartografie pořádané katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie proběhne v Nečtinách v termínu 22. - 27. 9. 2019.

Terénní cvičení z kartografie - Více...

Přijímací zkoušky do navazujícího mgr. studia oboru Kartografie a geoinformatika

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia oboru Kartografie a geoinformatika proběhnou v pondělí 20. 6. 2016 od 9:00 hod. ve dvou komisích.

Přijímací zkoušky do navazujícího mgr. studia oboru Kartografie a geoinformatika - Více...

Terénní cvičení z kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie uspořádala počátkem června tradiční týdenní výuku předmětu Terénní cvičení z kartografie, letos poprvé v Nečtinách u Plzně.

Terénní cvičení z kartografie - Více...

36. konference EARSeL, Bonn

Ve dnech 20. - 24. června 2016 se konalo v prostorách University v Bonnu v Německu již 36. symposium Evropské asociace laboratoří dálkového průzkumu Země, kterého se také zúčastnila zástupkyně naší katedry.

36. konference EARSeL, Bonn - Více...

Obhajoby disertačních prací Mgr. Lukáše Brůhy a RNDr. Jakuba Lysáka

Pozvánka na obhajobu disertačních prací Mgr. Lukáše Brůhy a RNDr. Jakuba Lysáka dne 14. září 2016 od 10:00 hod.

Obhajoby disertačních prací Mgr. Lukáše Brůhy a RNDr. Jakuba Lysáka - Více...

Akce dokumentů