E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení3D model lebky vyhynulého živočicha Megatherium

Jak lze využít geoinformační metody pro dokumentaci paleontologických ostatků a tvorbu jejich 3D modelů? Odpověď na tuto otázku hledal v rámci bakalářské práce řešené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Marek Čelonk. Práce ukazuje praktickou aplikaci moderní metody laserového skenování a tradiční průsekové fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelu lebky vyhynulého živočicha Megatherium.

Tvorba přesných 3D modelů z reálných objektů je v dnešní době využívána v mnoha odvětvích, jako je například archeologie, architektura, geografie, zdravotnictví nebo strojírenství. V současnosti se využívají převážně dvě metody. Metodou s delší historií je průseková fotogrammetrie. Naopak poměrně mladá a rychle se rozvíjející metoda je metoda laserového skenování. Hlavním aspektem obou metod je bezkontaktní sběr dat.

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření digitálního 3D modelu pomocí uvedených metod. Tj. laserového skenování a průsekové fotogrammetrie.

Teoretická část bakalářské práce se věnuje problematice laserového skenování a průsekové fotogrammetrie. Obě metody jsou v praktické části použity pro vlastní sběr dat a následnou tvorbou 3D modelů. Zpracování dat bylo provedeno převážně v softwarech Trimble RealWorks, MeshLab a Agisoft PhotoScan. Dalším výstupem je HTML stránka, která umožňuje vizualizaci v prostředí Internetu.

Práce byla vyhotovena pod vedením Ing. Evy Štefanové, Ph.D. ve spolupráci s Chlupáčovým muzeem historie Země, které zapůjčilo paleontologický artefakt pro zpracování.

Prohlédnout 3D model lebky

Pohled na modely z levé strany vlevo model vytvořený z dat laserového skenování uprostřed fotografie skutečného modelu vpravo model vytvořený z fotografií

 

Publikováno: Pondělí 11.12.2017 13:20

Akce dokumentů