E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení3D model interiéru přízemí budovy Přírodovědecké fakulty

Podívejte se na animaci průletu přízemím budovy Přírodovědecké fakulty na Albertově, kterou vytvořil v rámci své bakalářské práce na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie David Maceška.

Název práce: Analýza software pro tvorbu 3D modelů interiérů

Bakalářská práce Davida Macešky se zabývá analýzou softwarů pro tvorbu 3D modelů se zaměřením na interiéry budov. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu a porovnání komerčního software společnosti Autodesk „3ds Max“ a open-source software „Blender“. 

Praktickou částí práce bylo vytvoření 3D modelu jednoho patra budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Autor zde využil obou softwarů k tvorbě tohoto modelu. Výstupem je animace průletu celým přízemním patrem, která je přístupná na Youtube

Vedoucím práce byl Ing. Miroslav Čábelka z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

 

Publikováno: Pondělí 01.10.2018 10:45

Akce dokumentů