E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Přehled kontaktů geografické sekce

Adresa

Sekce Geografie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43, Praha 2

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz
Tel:  (+420) 2 2195 1351


Proděkan

Proděkan jmenovaný děkanem fakulty zodpovídá za správu pracovišť sekce prostřednictvím koordinace pedagogické, vědecké, hospodářské a provozní činnosti základních pracovišť sekce. Funkční období proděkana je čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci zpravidla maximálně dvě funkční období po sobě. Proděkana podporuje sekční sekretariát. Stálým poradním orgánem proděkana je sekční vědecká rada.


prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 

E-mail: martin.ourednicek@natur.cuni.cz 
URL: www.natur.cuni.czwww.urrlab.cz

Tel: (+420) 2 2195 1415
Místnost: Albertov 6, 3. patro, č. 370A
 


Sekretariát


Alena Doubková  

E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1351
Místnost: Albertov 6, 3. patro, č. 370A

 


Tajemnice sekce

Mgr. Marie Horňáková, Ph.D.

E-mail: marie.hornakova@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1970
Místnost: Legerova 5, ​místnost 325
 


Správce sekčního webu

doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

E-mail: ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Tel:  (+420) 2 2195 1562
Místnost: 
Albertov 6, 2NP, 226B
 


Koordinátor STARS

RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.

E-mail: michal.jenicek@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1372
Místnost: Horská 3


Koordinátorka internacionalizace (4EU)

Adél Petrovic

E-mail: petroviade@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1379
Místnost: Albertov 6, 4NP, místnost 365


 

Koordinátor Zeměpisné olympiády, PR, Dobrovolníci

RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.

E-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1974
Místnost: Legerova 5, 4NP, místnost 326

 


Koordinátor mapových a datových služeb

RNDr. Adam Klsák

E-mailklsaka@natur.cuni.cz

Tel.: (+420) 2 2195 1972
Místnost: Legerova 5, 3NP, místnost 325

 


Rozvrhářka

Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

E-mail: eva.stefanova@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1403
Místnost:  Albertov 6, 3NP, místnost 217
 


Správce poslucháren

Rudolf Trnka

E-mail: rudolf.trnka@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1459, +420 221 95 2999, +420 603 736 611
Místnost:  Albertov 6, 1NP, místnost P05
 


Koordinátor geografických exkurzí

RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.

E-mail: tomas.chuman@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1371
Místnost:  Horská 3
 


Koordinátor geografických exkurzí

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

E-mail: jiri.hasman@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1378

Místnost: Legerova 5, 4NP, místnost 319
 


Správce sekčních vozidel

RNDr. Miroslav Šobr Ph.D.

E-mail: miroslav.sobr@natur.cuni.cz

Tel: (+420) 2 2195 1986
Místnost:  Hlavova 8, 1PP, místnost 23


Pracoviště geografické sekce

Pracoviště E-mail a telefon na sekretariát pracoviště Sídlo
Knihovna geografie knihgeog@natur.cuni.cz 2 2195 1357 Albertov 6
Mapová sbírka mapcol@natur.cuni.cz 2 2195 1355 Albertov 6
Katedra fyzické geografie
a geoekologie
kfgg@natur.cuni.cz 2 2195 1366 Albertov 6
Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
ksgrr@natur.cuni.cz 2 2195 1389 Albertov 6
Katedra demografie
a geodemografie
demodept@natur.cuni.cz 2 2195 1418 Albertov 6
Katedra aplikované
geoinformatiky a kartografie
gis@natur.cuni.cz 2 2195 1402 Albertov 6

 

Umístění fakulty

Přehled poslucháren

 

 

 

Akce dokumentů