E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNews


Sníh a sucho – jak ovlivňují mírné zimy zásoby vody v letním období?

Změna sněhových srážek na kapalné srážky během chladného půlroku je považována za jeden z důležitých projevů současných a budoucích změn klimatu. Tato změna se projevuje poklesem sněhových zásob v zimním období a ovlivňuje dynamiku doplňování zásob podpovrchové vody ...

Publikováno 9.9.2016

Fenologie dřeva - jak reagují přírůsty dřevin na klima?

Naši kolegové Václav Treml a Jakub Kašpar se v rámci mezinárodního týmu podíleli na výzkumu klimatické podmíněnosti fenologie dřeva. Cílem bylo zjistit jak průběh různých mikroklimatických charakteristik ovlivňuje dynamiku tvorby dřeva jehličnanů ve vegetačním období....

Publikováno 30.6.2016

Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost

Rádi bychom vás upozornili na novou publikaci s názvem "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", kterou zpracoval kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Brázdila a Miroslava Trnky a do které významným způsobem přispěli Bohumír Janský a Jan Kocum z Katedry fyzické geografie a geoekologie a další pracovníci z ostatních kateder Geografické sekce PřF UK.

Publikováno 16.6.2016

Co se Šumavou?

Datum konání 6.4.2016

Tomáš Janík a EGEA Praha Vás zvou na přednášku a diskusi "Co se Šumavou?" O Šumavě z pohledu fyzické geografie, ekologie, ale i optikou společnosti: Jak je s územím nakládáno a jak se na rozhodování o tom všem podílí politika? Tím vším nás provede Dušan Romportl z katedry fyzické geografie a geoekologie.

Publikováno 1.4.2016

Akce dokumentů