E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Smuteční oznámení

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše milá sekretářka a skvělá žena, paní Helena Přibylová. Po mnoho let byl její život spojen s naší katedrou a fakultou.

Publikováno 31.8.2020

Obhajoba phd prací Tomáše Uxy a Tomáše Doležala

Srdečně zveme na obhajobu phd práce Tomáše Uxy s názvem "Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes" (22.9.2020, 10:00, Z1) a phd práce Tomáše Doležala s názvem "Hydrologická funkce horských vrchovišť a vlastnosti rašelinných vod v pramenné oblasti Vydry" (23.9.2020, 10:00, Věž). Podrobnosti v přiložených pozvánkách.

Publikováno 26.8.2020

Aktualizovaný harmonogram akademického roku

Vzhledem k aktuální situaci došlo k řadě změn v harmonogramu akademického roku, včetně důležitých termínů odevzdání závěrečných prací a státních zkoušek. Více informací uvnitř novinky.

Publikováno 27.4.2020

P. Pokorný a P. Šída: Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.

Datum konání 16.3.2020

Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak docela dobře zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nejnovější přírůstky do zvěřince.

Publikováno 8.3.2020

Akce dokumentů