E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVít Vilímek


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 361
E-mail: vit.vilimek@natur.cuni.cz

Kancelář: 3. patro, č. 344

Odborné zaměření

Zabývám se geomorfologií, a to zejména přírodními ohroženími a riziky a neotektonickou aktivitou. Studie z posledních let se týkají především geomorfologických projevů povodní z glaciálních jezer a dále sesuvů ve vztahu ke srážkám. Z hlediska regionálního jsem zaměřen na výzkum vysokohorských oblastí, zejména v Peruánských And, Evropy a v minulosti též Etiopské vysočiny. Současně také pracuji na tématech z Centrální Asie. Výzkum je realizován v rámci International Consortium on Landsldies (ICL) či International Consortium on Geodisaster Reduction (ICGdR).

Pedagogická činnost

 • Geomorfologie (garant)
 • Přírodní ohrožení a rizika (garant),
 • Regionální fyzická geografie Evropy (garant),
 • Globální systémy,
 • Úvod do studia geografie,
 • Seminář k bakalářské práci

Významné publikace

Články v IF časopisech

 1. Vilímek V., Klimeš J., Ttito Mamani R,V., Bastante Abuhadba J., Astete Victoria F., Champi Monterroso P.Z., (2020):  Contribution of the collaborative effort of the Czech WCoE to landslide risk reduction at the Machupicchu, Peru. Landslides. 17, 2683-2688.
 2. Baťka J., Vilímek V., Štefanová E., Cook S.J., Emmer A. (2020): Glacial Lake Outburst Floods ( GLOFs) in the Cordillera Huayhuash, Peru: Historic Events and Current Susceptibility. Water, 12, Issue 10, October 2020, Article Number 2664; pages 1-17.
 3. Burda J, Veselý M., Řehoř M., Vilímek V. (2018): Reconstruction of a large run-out landslide in the Krušné hory Mts. (Czech Republic). Landslides, 15, 3, 423-437.    
 4. Emmer A., Vilímek V., Zapata M.L. (2018): Hazard mitigation of glacial lake outburst floods in the Cordillera Blanca (Peru): The effectiveness of remedial works. Journal of Flood Risk Management, 11, 5489-5501.
 5. Tacconi C., Vilímek V., Emmer A., Catani F. (2018): Morphological analysis and features of the landslide dams in the Cordillera Blanca. Landslides, 15, 3, 507-521.
 6. Emmer A., Klimeš J., Mergili M., Vilímek V., Cochachin A. (2016): 882 lakes of the Cordillera Blanca: An inventory, classification, evolution and assessment of susceptibility to outburst floods. Catena, 147, 269-279.
 7. Emmer A., Loarte E., Klimeš J., Vilímek V. (2015): Recent evolution and degradation of the bent Jatunraju glacier (Cordillera Blanca, Peru). Geomorphology, 228, 1, 345-355.           
 8. Vilímek V., Emmer A., Huggel Ch., Schaub Y., Würmli S. (2014): Database of glacial lake outburst floods (GLOFs) – IPL Project No. 179. Landslides, 11, 1, 161-165.     
 9. Emmer A., Vilímek V. (2014): New method for assessing the susceptibility of glacial lakes to outburst floods in the Cordillera Blanca, Peru. Hydrology and Earth System Sciences, 18, 3461-3479.
 10. Vilímek V., Zvelebil J., Klimeš J., Patzelt Z., Astete F., Kachlík V., Hartvich F. (2007): Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru.  Geomorphology 89, 241-257.           
 11. Vilímek V., Zapata M. L., Klimeš J., Patzelt Z., Santillán N. (2005): Influence of glacial retreat on natural hazards of the Palcacocha Lake area, Peru. Landslides, 2, 2, 107-115. 

Monografie

 • Vilímek V., Wang F., Strom A., Sassa K., Bobrowsky P., Takara K. eds. (2021): Understanding and Reducing  Landslide Disaster Risk Reduction. Catastrophic Landslides and Frontiers of Landslide Science, Springer. Vol. 5, 427 p.
 • Mikoš M., Vilímek V., Yupeing Y., Sassa K. eds (2017): Advancing Culture of Living with Landslides. Landslides in Different Environment. Springer, 589 p., ISBN 978-3-319-53482-4.

Další aktivity

 • 2020-dosud: vice-prezident ICL (International Consortium on Landslides)
 • 2020: posuzovatel projektů pro „Swiss National Science Foundation“
 • 2020, 2021: posuzovatel projektů pro „Slovenian Research Agency“
 • 2020 – dosud: financial director International Consortium on Geo-disaster Reduction
 • 2019, 2020: UNESCO Chair 2020 Field School on Geoenvironmental Disaster Reduction
 • In Shimane University, Japan.
 • 2018: NERC-CONCYTEC britsko-peruánský panel hodnocení projektů (člen panelu)
 • 2018: 2nd International Summer School Val Tidone/Oltrepo, Itálie, 2.-6.7.2018
 • 2017 – 2020: navrhovatel World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction
 • 2017 – dosud: člen oborové rady doktorského studia Universita di Pavia (Itálie) programu Earth and Environmental Sciences
 • 2016: posuzovatel projektů „Agence Nationale de la Recherche France“
 • 2013: zástupce šéfredaktora Geoenvironmental Disasters (OAJ, Springer).
 • 2011 – dosud: člen vědecké rady PřF Ostravské univerzity v Ostravě
 • 2009 – dosud: předseda Národního geografického komitétu při IGU (International Geographical Union)
 • 2009-dosud: šéfredaktor časopisu Acta Universitatis Carolinae, Geographica
 • 2003-dosud: člen redakční rady časopisu Landslides (IF, vydává Springer)

 

Akce dokumentů