E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu

Typ projektu, číslo, doba řešení

 GA AV, KJB 300460803, doba řešení 2008-2010

Hlavní řešitel projektu

Filip Hartvich (Klára Vočadlová)

Anotace projektu

 Projekt je zaměřen na komplexní výzkum geosystémů na české straně Šumavy. Základní výzkum se soustřeďuje na v minulosti zaledněné části Šumavy a jejich okolí. V rámci projektu bude stav geomorfologických výzkumů těchto území posunut na srovnatelnou úroveň tak, aby bylo možné data z jednotlivých oblastí (získaná geologickým a detailním geomorfologickým výzkumem – včetně relativního a numerického datování) shrnout v hypotézu řešící charakter vývoje zalednění lokálně i celkově pro českou stranu Šumavy. V souvislosti s těmito výzkumy je pozornost zaměřena dále na periglaciální formy (kamenná moře a příbuzné tvary), jež budou zkoumány pomocí metodiky vytvořené pro tyto účely na základě studia literatury a zkušeností z předchozích výzkumů. Dále se hodláme věnovat výzkumu geomorfologicky vysoce aktivních hlubokých údolí, prořezávajících relikty zarovnaných povrchů okrajů Šumavy. Metodické cíle spočívají v dopracování postupu geomorfologické analýzy v GmIS při uplatnění systémového přístupu.

Další informace

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=KJB300460803

Akce dokumentů