E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRecentní dynamika Země


Identifikace projektu, hlavní řešitel

MŠMT, Výzkumné centrum LC506, doba řešení 2005-2011, hlavní řešitel projektu Jan Kostelecký (řešitel na PřF UK Jan Kalvoda)

Anotace projektu

Předmět a cíle projektu vycházejí ze společného objektu výzkumu – Země, její pohyb v prostoru a tvar. Centrum bude tvořit oficiální rámec pro pokračování v minulosti navázané spolupráce ve "Výzkumném centru dynamiky Země" (2000 - 2004). Centrum základního výzkumu se bude zabývat zkoumáním jevů, které jsou vybuzeny nebo provázejí dynamiku Země, jako je studium rotace a dynamiky Země v kosmickém prostoru, pohybů zemského povrchu a jednotlivých částí zemské kůry. Celý výzkum bude založen na experimentálně získaných datech zejména z vlastní experimentální základny - geodetické observatoře - a vybudovaných sítí pro sběr experimentálních dat, ale také z dalších stanic na zemském povrchu, jejichž data jsou získávána. Součástí projektu je i doplnění a rozvoj experimentální základny o další moderní technologie. V posledních letech řešení bude aktivita soustředěna na interpretaci získaných dat.

Další informace

Akce dokumentů