E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníImplementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory - Kačina


Identifikace projektu, hlavní řešitel

MŠMT, MSM2006002B1, doba řešení 2006-2011, hlavní řešitel projektu Zdeněk Lipský

Anotace projektu

Předkládaný návrh výzkumného projektu usiluje o nalezení přístupu k implementaci EÚoK na lokální úrovni. Řešení bude realizováno formou pilotní studie v oblasti Nových Dvorů a Kačiny, představující segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny s výraznou stopou barokních a klasicistních krajinných úprav (součást krajinné památkové zóny Žehušicko). Předmětem řešení je vypracování efektivních postupů k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje krajiny, respektujícího jak její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny.

Akce dokumentů