E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKyrgyzská republika. Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer


Typ projektu, číslo, doba řešení

194/07–09/MŽP/B, doba řešení 2007-2010

Hlavní řešitel projektu

Michal Černý (Bohumír Janský, Sergej A. Jerochin)

Anotace projektu

Rozvojovým záměrem projektu je pomoc při rozvoji horských údolí a ochrana jejich obyvatelstva a infrastruktury před povodněmi způsobenými průvaly vysokohorských jezer. Zajištěním bezpečnosti v sídlech situovaných do vysokohorských údolí a na jejich úpatních svazích před povodňovými vlnami bude umožněno efektivní plánování rozvoje infrastruktury, osídlení a rekreačních aktivit. Výsledky přispějí k ekonomickému růstu a sociálnímu rozvoji horských oblastí Kyrgyzstánu. Zvýší se i možnosti rozvoje turistiky, která tvoří stále významnější součást kyrgyzské ekonomiky.

Další informace

http://www.geomin.cz/?menu=3

Akce dokumentů