E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVnitřní a vnější faktory ovlivňující prostorové uspořádání změn polohy alpinské hranice lesa


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GAČR GPP504/11/P557, doba řešení 2011-2013, hlavní řešitel Václav Treml

Anotace projektu

Zjistit do jaké míry byly recentní posuny alpinské hranice lesa ovlivňovány její strukturou a proměnými prostředí;Analyzovat změny radiálního růstu smrku na různých stanovištích ekotonu alpinské hranice lesa;Analyzovat vztah mezi růstem smrku a stanovištními teplotními poměry.

Další informace

Akce dokumentů