E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru


Identifikace projektu, hlavní řešitel

GAČR P209/11/1000, doba řešení 2011-2014, hlavní řešitel Jan Klimeš (řešitel na PřF UK Vít Vilímek)

Anotace projektu

Cílem projektu je hodnocení stability vybraných svahů ve vztahu ke srážkám, infiltraci vody a výskytu sesuvů v minulosti. Budou vytvořeny mapy náchylnosti a ohrožení území sesuvy a povodněmi z ledovcových jezer, které mohou vzniknout v důsledku sesouvání.

Další informace

Akce dokumentů