E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost


Konzultační hodiny

po předchozí domluvě

Přednášky a semináře bakalářského studia:

  • Hydrologie

  • Metody ve fyzické geografii I

  • Terénní cvičení z fyzické geografie

Přednášky a semináře magisterského studia:

  • Ekohydrologie a revitalizace vodních ekosystémů
  • Management a ochrana vod
  • Regionální geografie a životní prostředí Kanady
  • Metody ve fyzické geografii II

Školení v doktorském studiu:

  • Mgr. Magdalena Bicanová, kombinované doktorské studium: Téma „Metody ekohydrologického průzkumu vodních toků s využitím GIS“

  • Mgr. Kateřina Hryzáková, interní doktorské studium „Vazba společenstev makrozoobentosu na ekohydromorfologické charakteristiky koryt vodních toků“

Akce dokumentů