E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Luděk Šefrna


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 951 411
E-mail: sefrna@natur.cuni.cz

Kancelář: 3. patro, SV věž

 

Vzdělání a praxe

 • 1975 – 94 vědecký pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze
 • 1987: RNDr a CSc obhájením dizertační práce nazvané Využití dálkového průzkumu Země v pedologii
 • 1994 - dosud: odborný asistent a vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty UK, katedry fyzické geografie a geoekologie

Výzkumné zaměření

 • Mapování a hodnocení půd
 • Degradace půd a změny struktury půd zástavbou a využitím půdy
 • Vývoj půd ve vysokohorském prostředí a sopečných oblastech

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře bakalářského studia:

 • Metody ve fyzické geografii I (MZ330C01)
 • Metody ve fyzické geografii II (MZ330C02)
 • Pedogeografie a biogeografie (MZ330P100) a (MZ330P50Z)
 • Terénní cvičení z fyzické geografie (MZ330T01)

Přednášky a semináře magisterského studia:

 • Fyzická geografie Asie (MZ330P38)
 • Regionální biogeografie (MZ330P40)
 • Pedologie (MZ330P95)

Vybrané publikace

 • Previtali F., Assi I., Šefrna L. (1997): Pedosequences in Northern Tien Shan Mountain Belt. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 20, 1: 157-167
 • Šefrna L. (2001): Pramen Amazonky. Vesmír, 2: 95-102.
 • Bičík, I., Jeleček, L., Chromý, P., Kupková, L., Šefrna, L. (2002): Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia. In: Himiyama Y., Hwang M. and  Ichinose T. (eds.): Land Use Changes in Comparative Perspective. Oxford & IBH Publishing, New Delhi, s. 249–258.
 • Červinka P., Šefrna L. (2002): Air pollution impact on the crop production. Acta universitatis carolinae, Geographica 36 (2): 49-62.
 • Comolli R., Previtali F., Šefrna L. (2003): Soil development two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyc-Kul lake. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 26, 1: 111-124.
 • Šefrna L., Kuchařová K. (2003): Vzájemný vztah půdního a vegetačního krytu na příkladu vybraných lokalit při soutoku Blanice a Sázavy. Půda a voda 2/2003, Vědecké práce VÚMOP Praha, s. 105-117.
 • Šefrna L., Vilímek V. (2003): Dynamic of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area. Moravian Geographical Reports, 11, 1: 27-35.
 • Šefrna L. (2004): Půdy Novohradských hor. In: Kubeš J. (ed): Krajina Novohradských hor. Jihočeská univerzita,České Budějovice, s. 46-56.
 • Šefrna L. (2004): Půdy a biosféra pramenné oblasti Amazonky. In: Janský B. a kol.: K pramenům Amazonky. Ottovo nakladatelství, Praha, s. 196-207.
 • Kabrda J., Šefrna L., Bičík I. (2006): Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka. Geografický časopis 58 (4): 279-301.
 • Křížek M., Hartvich F., Chuman T., Šefrna L., Šobr M. (2006): Zádorová, Tereza. Floodplain and its delimitation. Geografie - Sborník České geografické společnosti 111 (3): 260-273
 • Šefrna L., Previtali F., Comolli R., Cantelli D., Zdravkovič M. (2008): Trace elements in soils in the Northern and the Central Tian-Shan (Kazakhstan-Kyrgyzstan). Geografie - Sborník České geografické společnosti 113 (3): 253-267.
 • Zádorová T., Chuman T., Šefrna L. (2008): Proposal for a Method for Colluvisol Delineation in Chernozem Region. Soil & Water Research 3 (4): 215-222.

 

Akce dokumentů