E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníprof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Vzdělání

 • 1988-1993: Studium odborné geografie zaměřené na fyzickou geografii.  Diplomová práce „Porovnání znečištění životního prostředí v oblastech s různou zátěží škodlivinami“.  V roce 1993 udělen titul Mgr.
 • 1994-1999: Doktorské studium fyzické geografie, zaměřené na hydrologii. Disertační práce Změny kvality vody Labe – aplikace matematických modelů jakosti vody. 1999 udělen titul Ph.D.
 • 2000 Rigorózní řízení (udělen titul RNDr.)
 • 2001: Postdoktorský pobyt na Université Louis Pasteur, Štrasburk, Francie
 • 2003-2005: Open University Business School. Studium managementu v rámci studijního programu MBA. 2005 Certificate in professional management.
 • 2010 Habilitace v oboru Fyzická geografie na PřF UK (habilitační práce Geoinformatická analýza a modelování rizikových procesů v hydrologii)
 • 2017 Jmenovací řízení v oboru Fyzická geografie na UK v Praze.

Praxe

 • od 1994: odborný asistent - Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK (od 2010 docent, od 2017 profesor)
 • 2000-06 tajemník katedry fyzické geografie a geoekologie
 • 2006-09 zástupce vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie.
 • 2010-16 proděkan PřF UK pro geografickou sekci, KTV a informační technologie
 • od 2016 proděkan PřF UK pro vnější a vnitřní vztahy, informační technologie, gesce Globcentrum.

Členství v odborných organizacích

 • ČGS (Česká Geografická společnost)
 • EGU (European Geosciences Union)
 • MKOL (Mezinárodní komise na ochranu Labe) – člen výboru Management sedimentů

Akce dokumentů