E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost


Konzultační hodiny

dle dohody

 

Přednášky a semináře bakalářského studia:

 • Hydrologie (garant přednášky)
 • Výpočetní technika ve fyzické geografii (garant přednášky)

Přednášky a semináře magisterského studia:

 • Aplikace výpočetní techniky ve fyzické geografii  (garant přednášky)
 • Kvalita povrchových vod (garant přednášky)
 • Povodně v krajině (garant přednášky)
 • Ekologie tekoucích vod

Školení v doktorském studiu:

 • Kaiglová Jana
  Hydrodynamické modelování fluviálních procesů, od 2010
 • Váňová Věra
  Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové poměry, od 2010
 • Fárek Vladimír
  Modelování dynamiky povrchového odtoku pomocí nástrojů GIS, od 2006
 • Šrejber Jan
  Využití neuronových sítí pro operativní hydrologickou předpověď, od 2005

 

Obhájené doktorské dizertační práce

 • Rödlová Sylva
  Vliv provozu ČOV v malých povodích na změny jakosti vody v tocích (2010)
 • Jeníček Michal
  Modelování srážkoodtokových procesů pro povodňové situace (2009)
 • Hesslerová Petra
  Hodnocení krajinných funkcí pomocí multispektrálních družicových dat Landsat (2008)
 • Hais Martin
  Vývoj a spektrální projevy odlesnění centrální Šumavy hodnocené prostřednictvím DPZ a GIS (2007)
 • Daňhelka Jan 
  Citlivost srážko-odtokových modelů na charakter vstupních dat (2005)

 

Obhájené doktorské práce

 • Volaufová Lenka
  Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v průmyslových oblastech (2007).

 

Vedení magisterských prací

Celkem obhájených: 16

 • Bartůňková Kristýna, 2011
 • Rettichová Zuzana, 2010
 • Kaiglová Jana, 2010
 • Váňová Věra, 2008
 • Sitař Jan, 2007
 • Uchytilová Dagmar, 2007
 • Macháčková Karolína, 2006
 • Jeníček Michal, 2005
 • Portych Zdeněk 2005
 • Kvášovský Jakub 2005
 • Vajskebr Václav, 2004
 • Volaufová Lenka 2004
 • Kaplická Markéta 2004
 • Králová Alexandra 2003
 • Kaiml Petr 2000
 • Zahradník Jan 1999

 

Vedení bakalářských prací:

Celkem obhájených: 19


Akce dokumentů