E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPeriglaciální fenomén a problematika jeho ochrany - Marek Křížek, Tomáš Uxa, David Krause

Přestože během kvartéru byla naše pohoří převážně modelována periglaciálními procesy, jež po sobě zanechaly rozsáhlý soubor specifických tvarů reliéfu, je jim věnována menší pozornost než reliktům horského pleistocenního zalednění. Cílem předkládaného textu je představit hlavní periglaciální tvary vyskytující se v našich nejvyšších pohořích a charakterizovat jejich morfologii, vývoj, paleoenvironmentální význam a důvody proč tyto unikátní formy reliéfu chránit. Zvláštní pozornost je věnována plošně nejrozšířenějším a zároveň nejohroženějším periglaciálním formám - strukturním půdám, jejich typologii, rozmístění, numerickému stáří a aktivitě. Ohrožení těchto unikátních forem reliéfu, které ve vrcholových partiích našich hor vydržely jako dědictví chladných dob ledových, je o to závažnější, že většina desítky až stovky tisíc let starých periglaciálních tvarů se není schopna za současných klimatických podmínek obnovit a jejich destrukce znamená nenávratnou ztrátu. Křížek, M., Uxa, T., Krause, D. (2019): Periglaciální fenomén a problematika jeho ochrany. Ochrana přírody, 74, 4, s. 24‒28. ISSN 1210-258X elektronická verze včetně tabulky, která není součástí pdf na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/periglacialni-fenomen-a-problematika-jeho-ochrany/

Akce dokumentů