E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZdeněk Kliment


Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 22 195 374
E-mail: zdenek.kliment@natur.cuni.cz

Kancelář: 3. patro, č. 346

Odborné zaměření

Zabývám se výzkumem v oblasti hydrologie a fluviální geomorfologie se zaměřením na srážko-odtokový proces a jeho změny, retenci vody v krajině, vodní erozi a transport látek v povodí, fluviální dynamiku říčních systémů a kvalitu povrchové vody. Dále se věnuji regionální fyzické geografii a změnám přírodního prostředí afrického kontinentu.

Pedagogická činnost

  • Fluviální procesy
  • Afrika
  • Seminář z regionální fyzické geografie
  • Fyzickogeografická exkurze
  • Geografický proseminář
  • Úvod do studia hydrologie
  • Flood Risk Management (podíl)
  • Modelování fyzikogeografických procesů (podíl)
  • Selected chapters from the Physical Geography  and Geoecology (podíl)

Vybrané publikace

HARTVICH, F., TÁBOŘÍK, P., ŠOBR, M., JANSKÝ, B., KLIMENT, Z., AND LANGHAMMER, J. (2020): Landslide‐dammed lake sediment volume calculation using waterborne ERT and SONAR profiling. Earth Surf. Process. Landforms, 45: 3463– 3474.

BLAHUSIAKOVA, A., MATOUSKOVA, M., JENICEK, M., LEDVINKA, O., KLIMENT, Z., PODOLINSKA, J., SNOPKOVA, Z. (2020).  Snow and climate trends and their impact on seasonal runoff and hydrological drought types in selected mountain catchments in Central Europe. Hydrological Sciences Journal, 65(1-2), 2083-2096.

KLIMENT, Z., 2018. Proměny Oranžské řeky. Geografické rozhledy, 27(3): 26-29.

KUJANOVÁ, K., MATOUŠKOVÁ. M., KLIMENT, Z., 2016. Hydromorphological parameters of natural channel behavior in conditions of the Hercynian System and the flysch belt of the Western Carpathians on the territory of the Czech Republic. Geomorphology, 258: 69-81. 

KRÁLOVEC, V., KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ. M., 2016.  Evaluation of runoff response on the base of comparative paired catchment research in mountain catchments with the different land use. Case study of the Blanice River, Czechia. Geografie, 121(2): 209-234.

KRÁLOVEC, V., KLIMENT, Z., VLČEK, L, 2016. Hodnocení retence vody v půdě v lesním a nelesním prostředí. Zprávy lesnického výzkumu, 61(3): 181-189.

KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M., LEDVINKA, O., KRÁLOVEC, V., 2011. Trend analysis of rainfall-runoff regimes in selected headwater areas of the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59(1): 36-50.

KLIMENT, Z., MATOUŠKOVÁ, M., 2009. Runoff changes in the Šumava Mountains (Black Forest) and the foothill regions: Extent of influence by human impact and climate changes. Water Resources Management, 23(9): 1813-1834.

KLIMENT, Z., KADLEC, J., LANGHAMMER, J., 2008. Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical models. Catena, 73(3): 286-299.

KLIMENT, Z., 2005. Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 53(4): 231-244.

 

Akce dokumentů